Konference a semináře

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2020

Konference - Praha, 3.–4. března 2020

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Topical Problems of Fluid Mechanics 2020

Konference - Praha, 19. února – 21. února 2020
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Workshop Aerodynamika vysokých rychlostí 2019

Konference - 6. června 2019 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 6. 6. 2019 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v kompresorech, parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2019

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 20. - 22. únor, 2019
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

17th International Conference on the Properties of Water and Steam, Praha, 2.–7. září 2018

Konference - Hotel Mariott, Praha, 2.–7. září 2018

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry jménem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) srdečně zvou všechny zájemce – akademiky, inženýry, sponzory – na mezinárodní konferenci 17th International Conference on the Properties of Water and Steam, která se uskuteční v hotelu Mariott v Praze ve dnech 2.–7. září 2018.  »»» 

XXIV Biennial Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery

Konference - Praha, 29. Srpna - 31. Srpna, 2018

Cílem tohoto mezinárodního symposia s dlouhou tradicí je sdílení zkušeností s experimenty v oblasti lopatkových strojů.  »»» 

Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích 2018

Konference - 21. června 2018 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 21. 6. 2018 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Workshop Zvyšování účinnosti energetických strojů, 12.–14. 6. 2018 v Plzni

Konference - Hotel Primavera v Plzni, 12–14. června 2018

Workshop Zvyšování účinnosti energetických strojů je součástí konference Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Mechanics (PSE 2018), kterou pořádá Katedra energetiky ZČU v Plzni. Workshop spolupořádá Ústav termomechaniky AV ČR v rámci výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2018

Konference - Praha, 6.–7. března 2018

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2018

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 21. - 23. únor, 2018
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Workshop Energy Industry in a Broader Context (30. listopad 2017, Praha)

Konference - Akademie věd ČR, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:00

„Connecting academia, commerce and government to shape our energy future“

Workshop Energy Industry in a Broader Context (Energetika v širších souvislostech) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu, profesních organizací a státní správy, kteří společně diskutují budoucnost energetiky a vliv její očekávané transformace na životní prostředí, ekonomiku, veřejné zdraví či vnímání veřejností. Cílem je prodiskutovat rizika, omezení a příležitosti pro výzkum energetických technologií budoucnosti.  »»» 

Mezinárodní workshop IX. NDT in Progress, Praha, 9.–11. říjen 2017

Konference - Hotel Meritum, Praha, 9.–11. říjen 2017

Česká společnost pro nedestruktivní testování a Ústav termomechaniky AV ČR spolupořádají 9. ročník mezinárodního workshopu pro odborníky na nedestruktivní testování a studenty NDT in Progress. Webovou stránku konference naleznete zde.

Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích 2017

Konference - 8. června 2017 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 8. 6. 2017 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AVČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials

Konference - 11.–12. května 2017, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. pořádá ve dnech 11. a 12. května 2017 (klub UT) česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials. Podrobný program semináře je uveden níže.   »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017

Konference - Krakov (Polsko), 28. únor – 1. březen 2017

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2017

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 15. - 17. února, 2017
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Workshop Distributed Energy Resources and Storage

Konference - Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:15

"Connecting academia, commerce and government to shape our future with distributed energy resources and storage"

Workshop Distributed Energy Resources and Storage (Disribuované zdroje a úložiště energie) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu a státní správy, kteří budou společně diskutovat budoucnost a roli distribuovaných zdrojů a úložišť energie při zajišťování energetických potřeb a představí slibná výzkumná témata v této oblasti.  »»» 

Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference - 6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.  »»» 

An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Konference - Ústav termomechaniky, AV ČR, 13.-17. června 2016

Tímto zveme studenty a mladé výzkumné a pedagogické pracovníky na letní školu zaměřenou na výpočtovou dynamiku s názvem ”An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics”, kterou organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 13.-17. června 2016.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016

Konference - 1.-2. 3. 2016, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2016

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 10. února - 12. února, 2016
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Workshop centra AdMat 2015

Konference - Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., 3. prosince 2015

Ve dnech 3.-4. prosince 2015 navštíví náš ústav prof. Elisabeth Aeby-Gautierová (Institut Jean Lamour, Nancy, Francie) a prof. Benoit Appolaire (CNRS-ONERA, Chatillon-Paris, Francie), kteří se zabývají experimentální charakterizací a matematickým modelováním mikrostruktur v metastabilních titanových slitinách.  »»» 

Technology Perspectives for Energy Storage

Konference - 30. listopad 2015, 9.00-18.00, místnost 205, hlavní budova AV ČR na Národní ul.

Zveme vás na workshop Technology Perspectives for Energy Storage, který se uskuteční 30. listopadu 2015 v hlavní budově Akademie věd České republiky na Národní ulici v Praze v rámci programu Strategie AV21 pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.  »»» 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

Konference - Praha, 26. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Jubilejní 20. ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015

Konference - 24. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Konference - 21.–23. říjen 2015, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM) a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 21.-23. října 2015  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2015

Konference - Praha, 11. února - 13. února, 2015
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Konference - Praha, 25. – 26. listopadu 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem kolokvia DYMAMESI, které vzniklo spojením dvou tradičních kolokvií „Dynamika strojů“ a „Interakce a zpětné vazby“, je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, bio-mechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Konference - 22. – 24. říjen 2014, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 22. - 24. října 2014  »»» 

11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 9. – 11. září 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. společně s Institute for Drive Systems and Power Electronics, Leibniz Universität Hannover, pořádá ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice. Cílem symposia je setkání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpora vzájemné výměny zkušeností a poznatků z těchto oborů.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS