Kontakty

Hlavní sídlo
(vědecká oddělení, knihovna, vědecké společnosti):

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8
Česká republika
Tel. (ústředna): 266 053 022
Fax: 286 584 695

Sekretariát ředitele
Tel.: 266 052 021
E-mail: secr@it.cas.cz

Ekonomický úsek
Ing. Michal Blaháček, Ph.D.
Tel. 266 053 122
E-mail: blahacek@it.cas.cz

Vědecká knihovna
Ing. Milena Varvařovská
Tel. 266 053 011
E-mail: knihovna@it.cas.cz

Telefonnní seznam
Zobrazit mapu

 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 61388998
DIČ: CZ61388998

Bankovní spojení:

Platby v Kč:
Banka: ČSOB a.s., Praha 8, Ke Stírce 50
Název účtu: Ústav termomechaniky AV ČR
Číslo účtu: 101289018/0300

Platby v eurech:
Banka: ČSOB a.s., Praha 8, Ke Stírce 50
Název účtu: Ustav termomechaniky AV CR,v.v.i.
Číslo účtu: 282140246/0300
BIC, SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8214 0246


ID datové schránky: s8fnqns

Zápis v Rejstříku veřejných výzkumných institucí

Laboratoř diagnostiky materiálu v Plzni:
Laboratoř diagnostiky materiálu
Veleslavínova 71/11
301 14  Plzeň
tel.: 377 279 641
fax: 377 279 642
web: www.it.cas.cz/cs/d4/l043
Zobrazit mapu

Pobočka při FSI VUT v Brně:
Odbor mechatroniky
pobočka Ústavu termomechaniky AVČR, v. v. i.
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69  Brno
tel.: 541 142 891
Zobrazit mapu
 

Pobočka při FSI ČVUT v Praze:
Centrum energetiky
pobočka Ústavu termomechaniky AVČR, v. v. i.
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Technická 4
166 07  Praha 6 - Dejvice
tel.: 224 352 577, 224 352 539
Zobrazit mapu

Pobočka při VŠB-TU v Ostravě:
Centrum inteligentních systémů a struktur
pobočka Ústavu termomechaniky AVČR, v. v. i.
A 751, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 323 267, 597 325 227
web: www.ciss.vsb.cz
Zobrazit mapu
 

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Detašované pracoviště v Novém Kníně
Jatecká 511
262 03  Nový Knín
tel.: 318 401 127-8
Zobrazit mapu
 

 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS