Laureát Nobelovy ceny Peter Higgs navštíví Prahu

Světoznámí fyzici vystoupí na konferenci ECNDT 2014

Ve dnech 6. – 10. října 2014 se v Kongresovém centru Praha uskuteční Evropská konference o nedestruktivním testování, „11th ECNDT 2014“, kterou pořádá Česká Společnost pro NDT ve spolupráci s Evropskou Federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Speciální akcí programu konference je připravovaný workshop nazvaný „Evropský den vědy“ -"European Research Day – ERD“, organizovaný celosvětovým výborem ACADEMIA NDT International, jenž se bude konat 8. října 2014 ve velkém sále Kongresového centra v Praze.

Významným bodem tohoto workshopu budou dvě zcela mimořádné přednášky vynikajících světových vědců, profesora Petera Higgse a profesora Leona Chua.
Prof. Peter W. Higgs získal v roce 2013 Nobelovu ceny za fyziku za předpověď existence nové elementární částice nazvané „Higgsův boson“ (v r. 1964).
Prof. Leon O. Chua je objevitelem principu a vynálezce nového paměťového prvku „memristoru“, který v blízké budoucnosti nahradí současné tranzistorové paměti.

Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák, primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek.

Více informací: www.ecndt2014.com
Tisková zpráva

Pozvánka na přednášku "ERD"


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS