Vědecká knihovna

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pro veřejnost:


07.30 – 11.45, 12.45 – 16.00
07.30 – 11.45, 12.45 – 16.00
07.30 – 11.45
07.30 – 11.45, 12.45 – 14.45

Úterý 08.00 – 11.40, 13.45 – 16.00
Telefon:
+420 266 053 011
+420 266 053 173
+420 266 053 154 (ASEP)
E-mail:
knihovna@it.cas.cz
kajprova@it.cas.cz (ASEP)
Ministerstvo kultury eviduje knihovnu ÚT pod číslem 3843 jako základní knihovnu poskytující odborné služby.
Pracovníci


Varování v souvislosti s autorským zákonem


Každý elektronický zdroj je chráněn autorským právem a právy souvisejícími. Při jeho užití respektujte příslušná ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), jinak se vystavujete nebezpečí občanskoprávního, případně trestního postihu. Volným užitím díla – jež není vázáno na udělení oprávnění k tomuto užití autorem díla – je užití díla výlučně pro vlastní potřebu (viz ustanovení § 30 zák. č. 121/2000 Sb.). Užití díla dalšími způsoby, pokud nespadá pod tzv. bezúplatné zákonné licence (viz. ust. § 31 až § 39 zák. č. 121/2000Sb.), je podmíněno dohodou s autorem díla (nebo organizací zastupující práva autora) a jeho souhlasem. Výše uvedené informace vstupem do konsorcii berete na vědomí a souhlasíte s příslušnými omezeními.  »»» 

Databáze ISI Web of Knowledge

Přednáška - 20. října 2009 (úterý), 10.00-11.45
Ing. David Horký, manažer firmy Thomson Reuters

WoSVědecká knihovna Ústavu termomechaniky zve všechny zájemce z řad výzkumných pracovniků na přednášku o databázi Web of Knowledge.  »»» 

9. ročník prodejní výstavy zahraniční vědecké literatury


pozvanka_megabooks2009m_t.jpg

Knihovna AV ČR, v. v. i. a MEGABOOKS CZ Vás zvou do Oválné studovny Knihovny AV ČR v budově Akademie věd ČR, na Národní třídě 3, Praha 1, na 9. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY ZAHRANIČNÍ VĚDECKÉ LITERATURY.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS