foto

doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D.

Telefon +420 266 053 352 E-mail luxa@it.cas.cz Místnost M2502a Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Funkce Vedoucí oddělení Dynamiky tekutin, vedoucí Laboratoře vnitřních proudění Odborné zaměření Proudění stlačitelných tekutin, experimentální metody ve vnitřní aerodynamice
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2017-2020 TH02020057Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole
2013-2016 TA03020277Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží
2010-2013 GAP101/10/1329Numerický a experimentální výzkum proudění v axiálních turbínových mřížích
2008-2010 GA101/08/0623Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS