Mechanika neholonomních systémů - cyklus přednášek

Přednáška
Prednášející: Neholonomní mechanika
Datum: čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin
Místo: Přednáškový sál B, Ústav termomechanik AV ČR, Dolejškova 5, Praha

Dovolujeme si vás pozvat na desátou přednášku z cyklu přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. o Neholonomní mechanice, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin v přednáškovém sále B, Ústavu termomechaniky. Cyklus pořádá Národní komitét GAMM (Ing. Luděk Pešek, CSc.) a Odborná skupina Technické mechaniky (prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.):

Mechanika neholonomních systémů,
prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc.
Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

  

Témata přednášek:

Historický úvod. Trojí způsob odvození Lagrangeových rovnic. Gausův princip. Rovnice Appelovy.
Křivočaré souřadnice v tenzorovém pojetí. Základní a duální báze. Kovariantní a kontravariantní složky bázových vektorů.
Holonomní systémy. Konfigurační prostor. Princip d´Alembert- Lagrangeův.
Neholonomní systémy. Reakce neholonomní vazby. Pohybové rovnice neholonomního systému. Rovnice Maggi.
Další typy rovnic pro neholonomní systémy: rovnice Čaplyginovy, rovnice Suslov- Holzmanovy.
Lineární transformace sil zabezpečující splnění holonomních a neholonomních vazeb. Postulát Četajeva.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS