Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association

Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc. a prof. Lin Faa-Jeng ze společnosti Taiwan Smartgrid Industry Association (TSGIA) podepsali dne 20. září 2016 Memorandum, jehož cílem je vytvořit praktickou platformu pro výměnu a spolupráci v oblastech integrace technologií řízení mikrosítí, výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie, výroby vodíku, doplňkového využití energie a technologických řešení pro inteligentní přenosové sítě.

Tisková zpráva – celý text
Memorandum


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS