Měření laserovým anemometrem ve stupni nadzvukového dmychadla

Přednáška
Prednášející: Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Datum: 13. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.

Anotace: V NASA GRC bylo navrženo, vyrobeno a zkoušeno zatím jediné, veřejně známé, jednostupňové dmychadlo s nadzvukovým průtokem celým stupněm. Nejprve bude vysvětlen princip operace zkušebního zařízení a pracovní charakteristika nadzvukového dmychadla. Dále bude popsán návrh a provedení laserového anemometru vyvinutého speciálně pro tento účel. Velká část přednášky bude věnována výběru a použití signálních částic, včetně popisu podpůrných experimentů pro volbu signálních částic. Řada dílčích experimentů pro ověření odezvy signálních částic po průchodu rázovou vlnou byla provedena v malém nadzvukovém kanále (M ~ 2,5) ve spolupráci s DLR. Dosažené výsledky z měření v nadzvukovém dmychadle a porovnání s numerickými simulacemi budou uvedeny v závěru přednášky.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS