foto

Ing. Michal Duška, Ph.D.

Telefon +420 266 053 399 E-mail duska@it.cas.cz Místnost M2511 Oddělení Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika Funkce postdoktorand Odborné zaměření statistická analýza, stavová rovnice, analytické řešení nestacionárního vedení tepla, klimatizační systémy Osobní stránka
Životopis
Vzdělání
2010 Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
2003 Ing. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí

Zahraniční stáž

2005 (tři měsíce) Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde (Building Physics and Services) - Nizozemí

Zaměstnání
2012 – dosud Ústavu termomechaniky AV ČR, oddělení termodynamiky
2005 – 2012 České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
1998 – 2004 Mikroklima s.r.o.

Členství ve vědeckých společnostech
2012 Člen Českého národního komitétu pro vlasnosti vody a vodní páry
2006 Pokladník IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS