Mladí „vědci“ představí své studentské práce na 2. konferenci Otevřené vědy II

Pozvánka na 2. studentskou vědeckou konferenci
3. – 4. dubna 2012, Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice

Akademie věd ČR a Středisko společných činností AV ČR pořádá 3. - 4.dubna 2012 v Národní technické knihovně v Praze přehlídku vědecko-výzkumných prací talentovaných středoškoláků.
Projekt Otevřená věda II umožnil po dobu dvou let docházet více jak 200 talentovaným středoškolákům na prestižní vědecké stáže do ústavů Akademie věd a na pracoviště univerzit.

Každá stáž byla zakončena vědeckou prací studenta. Někteří z nich zpracovali své výsledky do podoby abstraktů a budou je nyní prezentovat před svými kolegy-studenty, pedagogy, lektory, rodiči a veřejností.
Na konferenci zazní výstupy ze stáží z biologie, chemie, fyziky, matematiky, informatiky, geologie a geografie. Konferenci budou moderovat garanti příslušné oborové sekce, kteří vyhodnotí nejlepší příspěvky.

  • Nejlépe hodnocené studentské práce získají unikátní možnost zúčastnit se prestižní akce Prague Nobel Get-Together, přednášek držitelů Nobelovy ceny za chemii.
  • Nejlepší příspěvky budou doporučeny k účasti na mezinárodním letním kempu mladých přírodovědců v Portugalsku a na mezinárodní konferenci ESOF 2012 - Euroscience Open Forum v Irsku.
  • Všichni stážisté obdrží certifikát o absolvování studentské vědecké stáže Otevřené vědy II.

Své výsledky ze stáže bude za Ústav termomechaniky AV ČR prezentovat Tereza Pohanková z Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou s příspěvkem Působení větru v moderní zástavbě, možnosti jeho využití a negativní vlivy. Tereza docházela na stáž Chcete vidět, co se děje v nejnižší části atmosféry? Přijďte si to namodelovat do naší aerodynamické laboratoře pod vedením lektorky RNDr. Kláry Jurčákové, Ph.D. z oddělení Dynamiky tekutin.

Pojďme ji držet palce.

Více informací naleznete v Programu konference.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS