Nehomogenní tekutiny a proudění - Letní škola a workshop

Konference
Praha, 27.-31. srpen 2012
Stránka konference: Summer School and Workshop - Non-Homogeneous Fluids and Flows

Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů nehomogenních tekutin a nehomogenního proudění. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z environmentálních aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 29. srpna) věnovaný kratším, pokročilejším přednáškám prezentovaným zúčastněnými odborníky.
 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS