Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach

Přednáška
Prednášející: M. V. Černobryvko, Institut problem mašinostrojenija, NAN, Ukrajina.
Datum: 7. prosince 2012 v 10:00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A

Přednášku „Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach“ přednese KTN M. V. Černobryvko z Institutu problem Mašinostrojenija, NAN Ukrajiny. Přednáška se bude konat v posluchárně A Ústavu termomechaniky AVČR v pátek, 7. prosince 2012 v 10:00 hod.

Další informace: Ing. Ladislav Půst, DrSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS