foto

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.

Telefon +420 266 053 152 E-mail nemec@it.cas.cz Místnost M2610 Oddělení Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika Odborné zaměření aerosolová syntéza nanomateriálů, teorie nukleace, molekulární dynamika nukleačních dějů, vodíkové palivové články
Životopis
Vzdělání
2006  (Ph.D.) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Aplikace přírodních věd
2001  (Ing.) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Matematické inženýrství
   
Zaměstnání
2017– Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky
2011–2017 Nové technologie - výzkumné centrum (NTC), Oddělení inženýrství speciálních materiálů
2003–2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení termodynamiky (na částečný úvazek v ÚT od r. 1998)
2001–2002 Soluziona, s.r.o.
   
Zahraniční pobyty
2019 Industrial Technology Research Institute, Green Energy and Environment Research Laboratories, Tchaj-wan
Vývoj katalytických vrstev vodíkového palivového článku vyrobených pomocí generátoru jiskrového výboje (3 měsíce)
2011–2012 Univerzita Stuttgart, Institute of Aerospace Thermodynamics, Německo
Teoretický výzkum nukleace ledu v podchlazených vodních kapkách v atmosféře, projekt SFB Transregio 75 (3 měsíce)
2003 Oak Ridge National Laboratory, Chemical Sciences Division, USA
Výzkum nukleace při kondenzaci v dvousložkových vodných systémech, Young Scientist IAPWS Project (6 měsíců)
2002 University of Dortmund
Featflow summerschool (2 týdny)
   
Členství ve vědeckých společnostech
IAPWS člen pracovní skupiny Physical Chemistry of Aqueous Systems (PCAS)
CZPWS předseda České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry (2018–2022)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
  1. Němec T.: Homogeneous bubble nucleation in binary systems of liquid solvent and dissolved gas. Chemical Physics, 467, 26-37, 2016. DOI: 10.1016/j.chemphys.2016.01.003
  2. Němec T.: Prediction of surface tension of binary mixtures with the parachor method. EPJ Web of Conferences, 92, 02054, 2015. DOI: 10.1051/epjconf/20159202054
  3. Němec T.: Scaled nucleation theory for bubble nucleation of lower alkanes. European Physical Journal E, 37 (11), 111, 2014. DOI: 10.1140/epje/i2014-14111-5
  4. Němec T.: Estimation of ice-water interfacial energy based on pressure-dependent formulation of classical nucleation theory. Chemical Physics Letters, 583, 64-68, 2013. DOI: 10.1016/j.cplett.2013.07.085
  5. Němec T., Maršík F., Palmer D. A.: Binary nucleation of water and sodium chloride. Journal of Chemical Physics124 (4), 0445091-0445096, 2006. DOI: 10.1063/1.2162880
ResearcherID: B-2433-2009
Projekty
2020-2022 TM01000018Vývoj účinných katalytických materiálů a odolných bipolárních desek pro automatizaci výroby svazků vodíkových palivových článků
2019-2021 LTV19017Podpora českého zástupce ve Výkonném výboru IAPWS
2010-2012 GAP101/10/1819Matematické modelování nukleace při kavitačních a kondenzačních dějích
2007-2009 KJB400760701Klasická nukleační teorie pro popis vícesložkových kavitujících a kondenzujících systémů

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS