Nestabilní režimy motorů VTOL letounu DP-1C

Přednáška
Prednášející: Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Datum: 10. srpna 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.

Anotace: Malý transportní letoun DP-1C byl postaven pro ověření unikátní konfigurace pro kolmý vzlet a přistání založené na jediném zdvihovém proudu z řízené dvojité trysky umístěné v těžišti letounu. Existující letouny s kolmým přiblížením využívají čtyři zdvihové proudy. Jednosloupá konfigurace by umožnila rychlý výsadek ze zádi transportéru v malé výšce bez nutnosti přistávání. Vývoj letounu výrazně zpomalily dva problémy. Prvním byla nestabilita počítačového programu pro řízení výstupní trysky a druhým byla pumpáž motorů při pokusech o vzlet ze země. Při vzletu z roštové plošiny vysoké 3 m pracovaly oba motory bez závad. Bylo jasné, že nestabilita je vyvolána jevy ve vstupním proudu motorů v blízkosti země. V přednášce bude prezentován experimentální přístup při identifikaci příčin nestability pohonných jednotek a ukázána modifikace vstupu motorů pro potlačení vzletové nestability.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS