Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (7., 9. a 11. listopadu 2017)


851x315_logoTVT.jpg

Týden vědy a techniky již po sedmnácté otevře v listopadovém týdnu po celé ČR vědecká pracoviště Akademie věd. Zveme srdečně všechny zájemce, kteří chtějí poznat výzkum pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze, Novém Kníně a Plzni na Dny otevřených dveří.  »»» 

TAČR ZÉTA - výsledky 1. soutěže


logo_TACR_40x40.jpg

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 28. března 2017.  »»» 

Česko-tchajwanské technologické dny


V rámci Česko-tchajwanských technologických dnů, které se konaly 15. - 20. května 2017, se vědečtí pracovníci Ústavu termomechaniky AV ČR seznámili s aktivitami navštívených a participujících institucí (National Central University, National Cheng Kung University, Industrial Technology Research Institute) v oblasti energetického výzkumu.  »»» 

Český den v madridském vědeckém institutu IMDEA Energía


Pod záštitou Velvyslanectví České republiky a Českého centra Madrid proběhl 26. května 2017 Český den ve vědeckém institutu IMDEA Energía v Madridu, kterého se zúčastnily české a španělské výzkumné instituce a firmy s cílem navázání mezinárodní spolupráce v oblasti energetického výzkumu.  »»» 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR


Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.  »»» 

OP VVV: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (termín podání žádosti: 15. 11. 2017)


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Jejím cílem je podpořit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.  »»» 

OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (termín podání žádostí: 1. 12. 2017)


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 30. 6. výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  »»» 

Mezinárodní workshop IX. NDT in Progress, Praha, 9.–11. říjen 2017

Konference - Hotel Meritum, Praha, 9.–11. říjen 2017

Česká společnost pro nedestruktivní testování a Ústav termomechaniky AV ČR spolupořádají 9. ročník mezinárodního workshopu pro odborníky na nedestruktivní testování a studenty NDT in Progress. Webovou stránku konference naleznete zde.


Přijďte na Veletrh vědy 2017!


160427-logo-veletrh-vedy-2016-e1494927145333.jpg

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou již třetím rokem pořádá Akademie věd.
Letos se uskuteční od 8. do 10. června 2017 na pražském výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.
Na Veletrhu uvidíte vědu ve všech jejich podobách, nabídne svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.  »»» 

FOR ENERGO – 6. Mezinárodní veletrh výroby, rozvodu a efektivního využití energie, 9. - 12. 5. 2017


Letošního souboru Průmyslových veletrhů FOR INDUSTRY, FOR ENERGO Smart, FOR LOGISTIC, FOR SURFACE, FOR WELD, FOR INFOSYS a 3Dexpo se zúčastnilo 233 vystavovatelů. Mezi nimi nechyběl Ústav termomechaniky AV ČR spolu se svým dlouhodobým partnerem Doosan Škoda Power.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS