Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Modelování lidského hlasu, Jaromír Horáček, Jan Švec


Vesmír 12_2008_obalka.jpg

Vesmír 87, 2008/12

Využití v klinické praxi i při zpěvu
Lidský hlas je tvořen akustickým signálem vydávaným kmitajícími hlasivkami. Tento signál je při průchodu rezonančními dutinami frekvenčně modifikován (obrázek 2). Na kvalitě tvorby hlasu se tedy podílejí jak hlasivky samotné, tak rezonanční dutiny dýchacích cest (zejména část mezi hlasivkami a ústním otvorem, takzvaný vokální trakt).  »»» 

Pracovní seminář Výpočtové laboratoře D4

Přednáška - Petr Pařík, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 27. listopad 2008, 11.00

V rámci pracovního semináře Výpočtové laboratoře D4 se uskuteční přednáška Petra Paříka s názvem „Nový lineářní řešič systému PMD“, ve které bude představen nový řídký řešič FESD systému konečných prvků PMD včetně přehledu metod, použití řešiče v praxi a porovnání paměťových a časových nároků se stávajícím frontálním řešičem FEFS.

Bližší informace:  Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.


Seminář Interakce a zpětné vazby 2008

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 25. listopad 2008

Seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008

Konference - Západočeská univerzita v Plzni, 20. listopad 2008

Jednodenní seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008 je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslo  »»» 


Mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves


CNW09.jpg

Ve dnech 5.–7. října 2009 se v estonském Talinu uskuteční mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves. Konferenci pořádá Centre for Nonlinear Studies (CENS) Kybernetického ústavu Technické univerzity v Talinu, se kterým má Ústav termomechaniky smlouvu o spolupráci.  »»» 

Dny otevřených dveří


test2.jpg

V prvním listopadovém týdnu se na našem pracovišti jako každý rok otevřely dveře laboratoří všem příznivcům vědy. Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně seznámila návštěvníky se svým výzkumem dne 4. listopadu 2008. Každý příchozí měl jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory laboratoří včetně unikátní štoly, ve které je umístěn podtlakový aerodynamický tunel.  »»» 

Naše účast na prezentaci Techmania 2008


Plzen016_t2.jpg

V rámci akademického Týdne vědy a techniky se Ústav termomechaniky AV ČR stal 6. listopadu 2008 jedním z prvních hostů nově otevřeného Science centra Techmania v Plzni. Příznivci vědy zde měli možnost okusit její přitažlivost a seznámit se s nejnovějším vědeckým výzkumem v prostorech rekonstruované výrobní haly.  »»» 

Mikrofluidika, Václav Tesař


Fig07_TESAR.jpg

AUTOMA, 2008/10
Mikrofluidika, jeden z nově se vyvíjejících oborů mechaniky tekutin, se zabývá prouděním v zařízeních s velmi malými rozměry. Příspěvek ukazuje její význam a uplatnění v praxi, a to na sedmi příkladech dokazujících, jak mnoho může mikrofluidika změnit svět, ve kterém žijeme.

celý text

Flow Control Using Fluidic Actuation

Přednáška - Prof. Ari Glezer, Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 21. října 2008 (úterý), 10.00

Jak jistě víte, autor je původcem termínu „synthetic jet“ a iniciátorem celé této oblasti mechaniky tekutin.  »»» 

Non-Equilibrium Thermodynamics of Boundary Conditions

Přednáška - Prof. Dr. Hans Christian Öttinger, ETH Zurich, Institute of Polymers, Švýcarsko, Ústav termomechaniky, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, zasedací místnost A, 8. října 2008 (středa), 11:00

Abstract: While the field equations for complex fluids are usually formulated such that they respect the principles of nonequilibrium thermodynamics, the choice of  »»» Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS