Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Cena Wernera von Siemense 2016 také pro mladé vědce z Ústavu termomechaniky


werner_von_siemens.jpg

Kolektiv mladých pracovníků z Ústavu termomechaniky AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR pod vedením P. Šittnera získal Cenu Wernera von Siemense 2016 pro Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Cena byla udělena za inovativní výzkum v oblasti vysokoenergetické rentgenové difrakce aplikované na technické problémy. Pomocí aplikace metody 3D rentgenové difrakce a mechanického modelování vědci pozorovali a vysvětlili mechanismus lokalizace deformace v tahově namáhaném superelastickém drátu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi. Metoda, která umožnila určit vnitřní napěťové a deformační pole s mikronovou přesností, se s výhodou uplatní při navrhování a vývoji technických aplikací slitin NiTi pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2017

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 15. - 17. února, 2017
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Výstava „Nisi videro... non credam“, Martin Luxa, 14. 2. 2017-18. 4. 2017


PozvVystavaLuxaNisiVidero-1.jpg

„Dokud neuvidím ... neuvěřím“, takto zní název výstavy Ing. Martina Luxy, Ph.D. z oddělení Dynamiky tekutin.
Tématem výstavy je pozorování proudových polí, zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami. Badateli se tak otevírá v plné nádheře překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů, svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi ...  »»» 

Výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje pro oddělení D 3 – Dynamika a vibrace.  »»» 

Přednášky „Biomass Drying – Experimental Investigation and Theoretical Analysis“ a „ORC Turbine Flow Path Analysis and Design“

Přednáška - Dr. Jacek Žabski, Mgr. Roman Rusakov, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk, Klub ÚT, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, 6. prosince 2016 v 10.00

Srdečně vás zveme na přednášky pracovníků Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk, které se budou konat dne 6. 12. 2016 od 10:00 v klubu Ústavu termomechaniky AV ČR na adrese Dolejškova 1402/52, 182 00, Praha 8.  »»» 

Workshop Distributed Energy Resources and Storage

Konference - Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:15

"Connecting academia, commerce and government to shape our future with distributed energy resources and storage"

Workshop Distributed Energy Resources and Storage (Disribuované zdroje a úložiště energie) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu a státní správy, kteří budou společně diskutovat budoucnost a roli distribuovaných zdrojů a úložišť energie při zajišťování energetických potřeb a představí slibná výzkumná témata v této oblasti.  »»» 


Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Taiwan Smartgrid Industry Association


Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc. a prof. Lin Faa-Jeng ze společnosti Taiwan Smartgrid Industry Association (TSGIA) podepsali dne 20. září 2016 Memorandum, jehož cílem je vytvořit praktickou platformu pro výměnu a spolupráci v oblastech integrace technologií řízení mikrosítí, výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie, výroby vodíku, doplňkového využití energie a technologických řešení pro inteligentní přenosové sítě.  »»» 

Pomník Václava Dolejška v hlavním městě Praze má pět finalistů


Dne 7. října 2016 se konalo v Ústavu termomechaniky AV ČR hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.  »»» 

Cena předsedy GA ČR byla udělena vědcům, kteří vyvinuli umělou náhradu hlasivek


Vědecký tým z Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vyvinul umělou náhradu hlasivek, která by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Projekt získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Vědci si vynález už patentovali v České republice a požádali i o udělení patentu v zahraničí.  »»» 

Ocenění za nejlepší studentský poster na konferenci ATPC 2016 pro Ing. Davida Celného


Na mezinárodní konferenci ATPC 2016 v Japonsku, konané ve dnech 2. - 6. 10. 2016, byl Ing. David Celný z Oddělení termodynamiky oceněn v sekci studentských posterů. Prezentovaný poster autorů D. Celný, V. Vinš a J. Hrubý s názvem Mathematical modeling of planar and spherical vapor-liquid phase interfaces for multicomponent fluids byl jedním ze sedmi oceněných posterů v rámci celé konference.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS