Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Technický týdeník, 27. 9. 2016, O tvorbě a produkci lidského hlasu


Vědní obor biomechanika hlasu se velmi dynamicky rozvíjí. Analýza generace zvuku hlasivkami a jeho šíření vokálním traktem, lebečními kostmi, měkkými tkáněmi lidské hlavy až k percepci zvuku příslušnými mozkovými centry představuje složitý komplexní problém.  »»» 

Tenkovrstvé termočlánky pro měření na turbínových lopatkách

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. října 2016 (středa), 11.00 - 12.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 


Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference - 6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.  »»» 

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 21. 9. 2016, Umělé lidské hlasivky? Český patent!


CRo_Plus_logo.jpg

Umí věda nahradit lidský hlas? Implantátů a transplantátů je stále víc, ale jak je to s umělými hlasivkami? Poslední pokroky v oblasti umělých hlasivek představuje v Magazínu Leonardo Ing. Jaromír Horáček, DrSc. z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.

Přehrát rozhovor

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

1. místo pro Tadeáše Holého v 17. ročníku Ceny Nadace ČEZ


Nejvyšší ocenění v kategorii Jaderná energetika a souvislosti získala studie „Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji“ Tadeáše Holého z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.

Odborná porota udělovala ocenění v šesti kategoriích.  »»» 

Ocenění v soutěži ABB University Award získal Ing. Petr Šimek


Cenu poroty za studii „Metody synchronizace řízení pulzně řízených měničů na síti s rušivými složkami napětí“ obdržel Ing. Petr Šimek z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.
 »»» 

Vědci z Ústavu termomechaniky se podíleli na výzkumu, jehož výsledky publikoval prestižní časopis Science


Tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR nedávno výrazně přispěl k objasnění mechanizmu lokalizované deformace v tahem namáhaném drátu ze superelastické slitiny s tvarovou pamětí NiTi.  »»» 

Rotation-free parametrization and isogeometric analysis of shear deformable plates and shells

Přednáška - Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart, Ústavu termomechaniky (posluchárna B), 17. srpna 2016 (středa) od 10:00 hodin

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Dr.-Ing. habil. Manfreda Bischoffa, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart.  »»» 

Cena Crytur 2016 – 1. místo pro Ing. Martinu Thomasovou


Ing. Martině Thomasové z oddělení ultrazvukových metod Ústav termomechaniky byla udělena cena Crytur 2016 za diplomovou práci s názvem „Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci“ vedenou doc. Ing. Hanušem Seinerem, Ph.D.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS