Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Nestabilní režimy motorů VTOL letounu DP-1C

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 10. srpna 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Ocenění za vynikající přednášku na konferenci HEFAT 2016 pro Ing. Zuzanu Broučkovou


Ing. Zuzana Broučková obdržela na mezinárodní konferenci HEFAT 2016, konané ve Španělsku ve dnech 11. 7.–13. 7. 2016, ocenění „Outstanding Paper Award“ za nejlepší přednášku v sekci „Proudy" dvojice autorů Z. Broučková a Z. Trávníček s názvem „Visualization and Heat Transfer Study of a Synthetic Jet Impinging on a Circular Cylinder“.

Termoanemometrická měření v nízkorychlostním axiálním kompresoru

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 27. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Měření laserovým anemometrem ve stupni nadzvukového dmychadla

Přednáška - Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 13. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 


ČT 1 – Události, 30. 5. 2016, Prémie Otto Wichterleho 2016


160531-wichterle-08.jpg

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol.
Z Ústavu termomechaniky AV ČR byl oceněn doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. z Laboratoře ultrazvukových metod.  »»» 

Mechanika neholonomních systémů - cyklus přednášek

Přednáška - Neholonomní mechanika, Přednáškový sál B, Ústav termomechanik AV ČR, Dolejškova 5, Praha, čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin

Dovolujeme si vás pozvat na desátou přednášku z cyklu přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. o Neholonomní mechanice, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin v přednáškovém sále B, Ústavu termomechaniky. Cyklus pořádá Národní komitét GAMM (Ing. Luděk Pešek, CSc.) a Odborná skupina Technické mechaniky (prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.):  »»» 


ČT 24, 17. 5. 2016 - Bezlopatková turbína je nominovaná na vynález roku


CT-24-lg-cmyk.jpg

Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze byl nominován na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016. Nominaci získal v kategorii „Výzkum“ za vynález bezlopatkové kapalinové turbiny (také odvalovací turbíny). Prestižní vyznamenání uděluje Evropský patentový úřad a výsledky budou zveřejněny 9. června 2016 v Lisabonu.  »»» 

POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - veřejná architektonicko-výtvarná soutěž


fotka dolejška na web_t2.jpg

Aktualizováno 26. 10. 2016

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh by měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.  »»» 

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce - rekonstrukce a zateplení budovy


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení budovy AL Nový Knín  »»» 

Skladování energie, Akademický bulletin, 02/2016


TitulAB_2_16.jpg_1398490520.jpg

Obnovitelné zdroje energie hrají stále důležitější roli v energetice vyspělých zemí. Z velké části mají tyto zdroje intermitentní charakter – jejich výkon závisí na kolísající intenzitě slunečního záření nebo větru. Tato nerovnoměrnost zvyšuje nesoulad mezi produkcí a spotřebou energie, která je sama o sobě velmi nerovnoměrná v denním, týdenním i ročním cyklu. Dramaticky proto narůstá potřeba skladování energie za účelem vyrovnání její produkce a spotřeby.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS