Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Workshop centra AdMat 2015

Konference - Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., 3. prosince 2015

Ve dnech 3.-4. prosince 2015 navštíví náš ústav prof. Elisabeth Aeby-Gautierová (Institut Jean Lamour, Nancy, Francie) a prof. Benoit Appolaire (CNRS-ONERA, Chatillon-Paris, Francie), kteří se zabývají experimentální charakterizací a matematickým modelováním mikrostruktur v metastabilních titanových slitinách.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015

Konference - 24. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 


Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

Konference - Praha, 26. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Jubilejní 20. ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.  »»» 

Technology Perspectives for Energy Storage

Konference - 30. listopad 2015, 9.00-18.00, místnost 205, hlavní budova AV ČR na Národní ul.

Zveme vás na workshop Technology Perspectives for Energy Storage, který se uskuteční 30. listopadu 2015 v hlavní budově Akademie věd České republiky na Národní ulici v Praze v rámci programu Strategie AV21 pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.  »»» 


Fraktografie a analýza poruch

Přednáška - doc. Ing. Jan Siegl, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, posluchárna B, středa, 2. prosince 2015, od 10:00

V rámci přednáškového cyklu Seminář Ústavu termomechaniky si Vás dovolujeme pozvat na přednášku doc. Ing. Jana Siegla, CSc. z Katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s názvem „Fraktografie a analýza poruch“.  »»» 

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2015

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.  »»» 

ČT 1 – Události, 18. 10. 2015, Výzkum, který vrací lidem hlas


375px-ČT1_logo_2012.svg.png

V republice ročně onemocní přes pět set lidí typem rakoviny, která zasáhne hrtan. V nejtěžších případech musejí pacienti podstoupit takzvanou totální laryngektomii a následkem toho přijdou o schopnost mluvit. Pro takto postižené lidi vyvíjejí čeští vědci umělé hlasivky. Vibrace hlasivek poháněných tlakem vzduchu z plic je princip vzniku hlasu, který testují vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, z Oddělení dynamiky a vibrací.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (3., 5. a 7. listopadu 2015)


LOGO_mensi.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice, nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s prací vědců. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

Aerodynamic Control using Virtual Surface Modification

Přednáška - prof. Ari Glezer, Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 12. října 2015 (pondělí), 13:30

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Ari Glezera z Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, USA.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Konference - 21.–23. říjen 2015, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM) a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 21.-23. října 2015  »»» Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS