Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

ČT 24, 11. 3. 2016 - Vědci o Fukušimě a Černobylu


CT-24-lg-cmyk.jpg

V Akademii věd ČR se v pátek 11. března konala Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu.
Setkání zahájil ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc., a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Úvodní vystoupení patřilo předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Daně Drábové, Ph.D.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016

Konference - 1.-2. 3. 2016, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 


An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Konference - Ústav termomechaniky, AV ČR, 13.-17. června 2016

Tímto zveme studenty a mladé výzkumné a pedagogické pracovníky na letní školu zaměřenou na výpočtovou dynamiku s názvem ”An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics”, kterou organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 13.-17. června 2016.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2016

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 10. února - 12. února, 2016
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

EnviWeb, 14. 12. 2015, Technologické perspektivy skladování energie


V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Účinná přeměna a skladování energie se 30. listopadu 2015 uskutečnil seminář zaměřený na technologické perspektivy skladování energie, který zorganizoval pod záštitou předsedy Akademie věd ČR Ústav termomechaniky AV ČR a Ústav chemických procesů AV ČR. Po úvodních vystoupeních předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a koordinátora zmíněného výzkumného programu Ing.  »»» 

Workshop centra AdMat 2015

Konference - Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., 3. prosince 2015

Ve dnech 3.-4. prosince 2015 navštíví náš ústav prof. Elisabeth Aeby-Gautierová (Institut Jean Lamour, Nancy, Francie) a prof. Benoit Appolaire (CNRS-ONERA, Chatillon-Paris, Francie), kteří se zabývají experimentální charakterizací a matematickým modelováním mikrostruktur v metastabilních titanových slitinách.  »»» 


Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015

Konference - 24. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

Konference - Praha, 26. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Jubilejní 20. ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.  »»» 


Technology Perspectives for Energy Storage

Konference - 30. listopad 2015, 9.00-18.00, místnost 205, hlavní budova AV ČR na Národní ul.

Zveme vás na workshop Technology Perspectives for Energy Storage, který se uskuteční 30. listopadu 2015 v hlavní budově Akademie věd České republiky na Národní ulici v Praze v rámci programu Strategie AV21 pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.  »»» 

Fraktografie a analýza poruch

Přednáška - doc. Ing. Jan Siegl, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, posluchárna B, středa, 2. prosince 2015, od 10:00

V rámci přednáškového cyklu Seminář Ústavu termomechaniky si Vás dovolujeme pozvat na přednášku doc. Ing. Jana Siegla, CSc. z Katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s názvem „Fraktografie a analýza poruch“.  »»» Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS