Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2015

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.  »»» 

ČT 1 – Události, 18. 10. 2015, Výzkum, který vrací lidem hlas


375px-ČT1_logo_2012.svg.png

V republice ročně onemocní přes pět set lidí typem rakoviny, která zasáhne hrtan. V nejtěžších případech musejí pacienti podstoupit takzvanou totální laryngektomii a následkem toho přijdou o schopnost mluvit. Pro takto postižené lidi vyvíjejí čeští vědci umělé hlasivky. Vibrace hlasivek poháněných tlakem vzduchu z plic je princip vzniku hlasu, který testují vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, z Oddělení dynamiky a vibrací.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (3., 5. a 7. listopadu 2015)


LOGO_mensi.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice, nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s prací vědců. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

Aerodynamic Control using Virtual Surface Modification

Přednáška - prof. Ari Glezer, Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 12. října 2015 (pondělí), 13:30

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Ari Glezera z Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, USA.  »»» 


Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Konference - 21.–23. říjen 2015, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM) a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 21.-23. října 2015  »»» 

ScienceWorld, 30. 7. 2015, Jak živí tvorové začali létat?


jak-letaji.jpg

Rudolf Dvořák: Jak létají, Academia 2015
Kniha je souhrnem poznatků z oboru aerodynamiky, které potřebujeme k pochopení tajemství letu ptáků, netopýrů a hmyzu. Popisuje stavbu jejich pohyblivých křídel i jejich funkci jako zdroje vztlaku a tahu. Bez zbytečných podrobností se zabývá základními pojmy létání živých tvorů, a to především z hlediska aerodynamiky letu. Podrobnější výklad některých pojmů z oblasti aerodynamiky obsahují dodatky, které mohou čtenářům z jiných oborů usnadnit pochopení výkladu.  »»» 

Fatigue behaviour of metal foam cell structures

Přednáška - Assoc. prof. dr. Matjaž Šraml, University of Maribor, Slovenia, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 18. srpna 2015 (úterý), 10.00

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví  »»» 

Frekvenční měnič INVERT 7L W oceněn Zlatým Ampérem, Radko Semerád


AB7_8_15_obalka.jpg

Výzkumní pracovníci z Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. spolupracovali s firmou ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s. na vývoji nové generace vysokonapěťových měničů řady INVERT s výkonem do 12 MVA pro napětí 6kV. Sestava INVERT 7L W s unikátním kapalinovým chlazením získala na 23.  »»» 

Workshop Modelling Smart Grids – výzva pro stochastiku a optimalizaci


Image1.jpg

Ve dnech 10. – 11. září 2015 se v Praze uskuteční mezinárodní workshop Modelling smart grids – Výzva pro stochastiku a optimalizaci, který je pořádán Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou, ČVUT v Praze a společností ČEZ v rámci programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21, jehož koordinátorem je Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.  »»» 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník


1. 6. 2015
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS