Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Částice v proudění tekutin - Letní škola a workshop

Konference - Praha, 25. - 31. srpna 2014

Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů spojených s částicemi v proudících tekutinách. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z industriálních, environmentálních a biomedicínských aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 27.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Konference - Praha, 25. – 26. listopadu 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem kolokvia DYMAMESI, které vzniklo spojením dvou tradičních kolokvií „Dynamika strojů“ a „Interakce a zpětné vazby“, je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, bio-mechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 


Workshop projektu AdMat

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, 5. června 2014

Ve dnech 4. – 6. června 2014 navštíví Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., trojice vědeckých pracovníků z Ústavu keramiky a skel CSIC Madrid. V rámci jejich návštěvy se bude 5. června konat v zasedací místnosti B Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., jednodenní workshop skládající se ze zvaných přednášek zahraničních hostů a kratších prezentací českých skupin se zájmem o spolupráci.  »»» 

Prof. František Maršík byl oceněn Čestnou oborovou medailí Františka Křížka


140217-cestne-oborove-medaile-obdrzeli-tri-vyznamni-vedci_foto_skys_033web.jpg_184874350.jpg

Prestižní čestné oborové medaile Akademie věd ČR předal třem vynikajícím vědeckým pracovníkům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pondělí 17. února 2014 v sídle AV ČR v Praze.
Čestnou oborovou medailí Františka Křížka byl oceněn prof. Ing. František Maršík DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR za přínos v oblasti nerovnovážné termodynamiky a dopadu výsledků jeho výzkumné práce do oblastí energetiky, dopravy, lékařství a životního prostředí.  »»» 

ČRo, Magazín Leonardo - Neživá příroda, 29. 1. 2014, Bezkontaktní rezonanční ultrazvuková spektroskopie


logo leonardo.jpg

Vlastnosti různých materiálů dokáží vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR zjistit pomocí ultrazvuku. Sami vyvinuli metodu s jedinečným zařízením v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností, které jim umožňuje charakterizovat nejrůznější pevné materiály.
Magazín Leonardo - přehrát rozhovor

Český rozhlas 3 - Vltava, 14. 1. 2014, Ultrazvuk pro výzkum vlastností materiálů


logo_CRo_modre.jpg

Ultrazvuk zná asi většina z nás z ordinací lékařů jako jednu z vyšetřovacích metod. Vědcům z Ústavu termomechaniky Akademie věd však slouží i k vyšetřování vlastností různých materiálů.
Vědci z Laboratoře ultrazvukových metod vyvinuli jedinečné zařízení v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností nejrůznějších pevných materiálů pomocí metody zvané resonanční ultrazvuková spektroskopie (RUS).  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2014

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 4. - 5. února 2014

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Dohoda o spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR


Ve dnech 24. a 26. září 2013 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR. Za Polytechnickou univerzitu v Krakově podepsal dohodu prorektor pro výuku a zahraniční spolupráci prof. Dariusz Bogdal. Za ÚT AV ČR dohodu podepsal ředitel Ing. Jiří Plešek, CSc.
 »»» 

Otevřená věda Akademie věd 2017


V roce 2017 se Ústav termomechaniky AV ČR opět podílí na projektu Otevřená věda, který dává studentům příležitost zapojit se do skutečného výzkumu.  »»» 

Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM

Přednáška - Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě, Přednáškový sál A, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha 8, 2. prosince 2013 (pondělí), 10:30

Srdečně vás zveme na přednášku Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM, kterou prosloví Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě.  »»» Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS