Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení


Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i. vyzývá k podáni nabidky ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu AV ČR Mazanka  »»» 

Pozvánka na přednášku: Paralelní metody hraničních prvků a jejich aplikace

Přednáška - Doc. Ing. Dalibor Lukáš. Ph.D., Katedra aplikované matematiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava , Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 10. března 2015 (úterý), 10:00

V přednášce představíme metodu hraničních prvků (MHP) jako alternativu k objemovým diskretizačním metodám, např. k metodě konečných prvků (MKP). MHP používáme pro řešení okrajových a počátečních úloh pro lineární parciální diferenciální rovnice s po částech konstantními koeficienty. Ze znalosti fundamentálního řešení lze úlohu formulovat pouze na hranici tělesa, což je obzvlášť výhodné v případě vnějších (neomezených) oblastí např. v úlohách akustiky a elektromagnetismu nebo tvarové optimalizaci.  »»» 


Literární noviny, 15. 1. 2015, Program pro 21. století. Účinná přeměna a skladování energie


Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky, snižování ekologické zátěže výzkumem v oboru účinné přeměny zdrojů energie na energii elektrickou a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie. To jsou základní cíle výzkumu Účinná přeměna a skladování energie, který přiblížil koordinátor programu Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2015

Konference - Praha, 11. února - 13. února, 2015
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

ČT 1 – Události, 15. 12. 2014, Efektivní přeměna energie


logo_ct1.jpg

Akademie věd ČR chce svůj výzkum ještě více přiblížit reálným potřebám společnosti a průmyslu. Vytvořila proto novou strategii. Její okruhy se dotýkají témat, jako jsou například zdraví, využití energie, životní prostředí a nové materiály. Pracovat na ní budou nikoliv celé ústavy, ale konkrétní badatelské týmy. Strategie má zatím 14 programů.  »»» 

Numerical and Experimental Modelling of Gas – Liquid Flow in Packed Bed

Přednáška - Prof. Stan Drobniak, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. prosinec 2014 (pátek), 10:00-10:30

Anotace: Prezentace nejnovějších výsledků dlouhodobého projektu na téma proudění směsi plynu a kapaliny v porézním prostředí autorů D. Asendrych, P. Niegodajew, M. Marek, S. Drobniak, W. Elsner.


Influence of pressure gradient on vortical structures generation in turbulent boundary layer

Přednáška - Prof. Witold Elsner, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A, 5. prosinec 2014 (pátek), 10:30-11:00

Anotace: Prezentace autorů Drozdz A., Elsner W. představí nové výsledky ve výzkumu vlivu gradient tlaku na turbulentní mezní vrstvu.

Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Mikrokosmos a makrokosmos: záhady a souvislosti

Přednáška - Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost B, 3. prosince 2014 (středa), 10.00

Jeden z nejpozoruhodnějších rysů současné fyziky je skutečnost, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic přicházejících z vesmíru naopak zásadním způsobem ovlivňují naše znalosti vlastností elementárních částic a sil mezi nimi působících.  »»» 


Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (4., 6. a 8. listopadu 2014)


168X100PX.jpg

Přijměte již tradičně naše podzimní pozvání a nahlédněte do některých z našich laboratoří v rámci celoakademického Týdne vědy a techniky. Přijďte se dozvědět více o nejnovějších trendech v oblasti aplikované fyziky, o nejmodernějších vědeckých přístrojích, výzkumných projektech AV ČR i o práci vědeckých pracovníků. Seznamte se s výzkumem Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Těšíme se na setkání s vámi.  »»» 

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS