Ocenění

Ing. Tomáš Grabec získal Cenu děkana FJFI - NUVIA 2017 za nejlepší diplomovou práci


Cenu děkana FJFI - NUVIA 2017 za nejlepší diplomovou práci s názvem "Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod" získal Ing. Tomáš Grabec z oddělení Ultrazvukových metod. Práce vznikla pod vedením Ing. Petra Sedlák, Ph.D. ve spolupráci s Universitou Johannese Keplera v rakouském Linci.  »»» 

Cena Wernera von Siemense 2016 také pro mladé vědce z Ústavu termomechaniky


werner_von_siemens.jpg

Kolektiv mladých pracovníků z Ústavu termomechaniky AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR pod vedením P. Šittnera získal Cenu Wernera von Siemense 2016 pro Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Cena byla udělena za inovativní výzkum v oblasti vysokoenergetické rentgenové difrakce aplikované na technické problémy. Pomocí aplikace metody 3D rentgenové difrakce a mechanického modelování vědci pozorovali a vysvětlili mechanismus lokalizace deformace v tahově namáhaném superelastickém drátu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi. Metoda, která umožnila určit vnitřní napěťové a deformační pole s mikronovou přesností, se s výhodou uplatní při navrhování a vývoji technických aplikací slitin NiTi pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.  »»» 

Cena předsedy GA ČR byla udělena vědcům, kteří vyvinuli umělou náhradu hlasivek


Vědecký tým z Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vyvinul umělou náhradu hlasivek, která by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Projekt získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Vědci si vynález už patentovali v České republice a požádali i o udělení patentu v zahraničí.  »»» 

Ocenění za nejlepší studentský poster na konferenci ATPC 2016 pro Ing. Davida Celného


Na mezinárodní konferenci ATPC 2016 v Japonsku, konané ve dnech 2. - 6. 10. 2016, byl Ing. David Celný z Oddělení termodynamiky oceněn v sekci studentských posterů. Prezentovaný poster autorů D. Celný, V. Vinš a J. Hrubý s názvem Mathematical modeling of planar and spherical vapor-liquid phase interfaces for multicomponent fluids byl jedním ze sedmi oceněných posterů v rámci celé konference.  »»» 

1. místo pro Tadeáše Holého v 17. ročníku Ceny Nadace ČEZ


Nejvyšší ocenění v kategorii Jaderná energetika a souvislosti získala studie „Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji“ Tadeáše Holého z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.

Odborná porota udělovala ocenění v šesti kategoriích.  »»» 

Ocenění v soutěži ABB University Award získal Ing. Petr Šimek


Cenu poroty za studii „Metody synchronizace řízení pulzně řízených měničů na síti s rušivými složkami napětí“ obdržel Ing. Petr Šimek z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky.
 »»» 

Cena Crytur 2016 – 1. místo pro Ing. Martinu Thomasovou


Ing. Martině Thomasové z oddělení ultrazvukových metod Ústav termomechaniky byla udělena cena Crytur 2016 za diplomovou práci s názvem „Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci“ vedenou doc. Ing. Hanušem Seinerem, Ph.D.  »»» 

Ocenění za vynikající přednášku na konferenci HEFAT 2016 pro Ing. Zuzanu Broučkovou


Ing. Zuzana Broučková obdržela na mezinárodní konferenci HEFAT 2016, konané ve Španělsku ve dnech 11. 7.–13. 7. 2016, ocenění „Outstanding Paper Award“ za nejlepší přednášku v sekci „Proudy" dvojice autorů Z. Broučková a Z. Trávníček s názvem „Visualization and Heat Transfer Study of a Synthetic Jet Impinging on a Circular Cylinder“.

ČT 1 – Události, 30. 5. 2016, Prémie Otto Wichterleho 2016


160531-wichterle-08.jpg

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol.
Z Ústavu termomechaniky AV ČR byl oceněn doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. z Laboratoře ultrazvukových metod.  »»» 

Prof. František Maršík byl oceněn Čestnou oborovou medailí Františka Křížka


140217-cestne-oborove-medaile-obdrzeli-tri-vyznamni-vedci_foto_skys_033web.jpg_184874350.jpg

Prestižní čestné oborové medaile Akademie věd ČR předal třem vynikajícím vědeckým pracovníkům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš v pondělí 17. února 2014 v sídle AV ČR v Praze.
Čestnou oborovou medailí Františka Křížka byl oceněn prof. Ing. František Maršík DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR za přínos v oblasti nerovnovážné termodynamiky a dopadu výsledků jeho výzkumné práce do oblastí energetiky, dopravy, lékařství a životního prostředí.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS