Otevřená věda Akademie věd 2017

V roce 2017 se Ústav termomechaniky AV ČR opět podílí na projektu Otevřená věda, který dává studentům příležitost zapojit se do skutečného výzkumu.

Starší projekt: Otevřená věda II | Medailonky stážistů Otevřené vědy II

Vědecké stáže v Ústavu termomechaniky AV ČR:

6.173 Inverzní problém tlumených dynamických systémů
Anotace:
Výpočet koeficientových matic řádu 2 tlumeného dynamického systému s proporcionálním i becným tlumením pomocí zadaných komplexních vlastních čísel a vlastních vektorů. Řešení v symbolickém, tj. parametrickém tvaru.

Lektor: Ing. Jan Kozánek, CSc.
Stážistka: Lucie Švamberová, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 

6.168 Aktivní řízení proudu vzduchu
Anotace:
Aktivní řízení tekutinových proudů je jednou z možností, jak ovlivňovat jejich vlastnosti (tvar, strukturu, energii). Stáž je zaměřená na aktivní řízení laminárního proudu vzduchu pomocí pulzujícího proudu. Během stáže se student seznámí se základy experimentální mechaniky tekutin. Některé z metod si aktivně vyzkouší. Bude se podílet na měření a následném zpracování experimentálních dat. Přijďte si vyzkoušet, jak netradičně vytvořit proud vzduchu nebo jak jej roztančit. Proud je možno protřepat natolik, že na to už nikdy nezapomene!

Lektor: doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
Stážista: Jindřich Bém, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
 

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kajprová

 

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS