foto

doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D.

Telefon +420 549 497 633 E-mail pasek@it.cas.cz Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Odborné zaměření Výpočtové modelování biofyzikálních procesů u srdečních buněk
Životopis
1999 do současnosti
Výzkumný pracovník na Ústavu termomechaniky AV ČR - pobočka Brno
-výzkum biofyzikálních procesů u buněk srdečního svalu.
Odborný asistent na Ústavu fyziologie LF-MU v Brně
-fyziologická praktika.

1995 - 1998
PhD- studium na VUT-FS v Brně, Ústav mechaniky těles, specializace: biomechanika
-výpočtové modelování fyziologických procesů na buněčné úrovni srdečního svalu.

1990 - 1995
Ing - studium na VUT-FS v Brně, Ústav mechaniky těles, specializace: mechatronika
-výpočtové modelování napětí a deformace u válcových nádrží zatížených rázovou vlnou.
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Pásek M., Šimurda J., Orchard C. H., Christé G.: A model of the guinea-pig ventricular cardiac myocyte incorporating a transverse–axial tubular system. Progress Biophys Mol Biol, 2008;96:258-280.

Pásek M., Brette F., Nelson A., Pearce C., Qaiser A., Christé G., Orchard C. H.: Quantification of t-tubule area and protein distribution in rat cardiac ventricular myocytes. Progress Biophys Mol Biol, 2008;96:244-257.

Pásek M., Šimurda J., Christé G., Orchard C. H.: Modelling the cardiac transverse-axial tubular system (review). Progress Biophys Mol Biol, 2008;96:226-243.

Pásek M., Šimurda J., Christé G.: The functional role of cardiac T-tubules in a model of rat ventricular myocytes. Phil Trans R Soc A, 2006;364:1187-1206.

Pásek M., Šimurda J.: Quantitative modelling of interaction of propafenone with sodium channels in cardiac cells. Med Biol Eng Comput, 2004;42:151-157.

Pásek M., Christé G., Šimurda J.: A Quantitative model of the cardiac ventricular cell incorporating the transverse-axial tubular system. Gen Physiol Biophys, 2003;22:355-368.

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS