Patronát nad regionální spoluprací AV ČR a Pardubického kraje převzal Ústav termomechaniky AV ČR

Akademická rada 9. května 2012 jmenovala koordinátorem regionální spolupráce mezi Pardubickým krajem a Akademií věd ČR prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR. Spolupráce s východočeským regionem trvá již dvacet let a od roku 2010 se stal jejím koordinačním pracovištěm Ústav termomechaniky AV ČR.

V rámci působnosti Akademie věd ČR v krajském regionu se jedná o první smlouvu tohoto druhu, která navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci některých ústavů AV ČR se Sdružením obcí Orlicko. V současné době spolupracuje s partnery v celém Pardubickém kraji třináct pracovišť AV ČR, které řeší problematiku z oblasti životního prostředí, otázky sociálně ekonomické a technické.

Akademie věd ČR tuto spolupráci podporuje a uvítá zájem i z řad dalších krajů České republiky.

Příklady spolupráce Ústavu termomechaniky s Pardubickým krajem
Tisková zpráva


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS