Pomník Václava Dolejška v hlavním městě Praze má pět finalistů

Dne 7. října 2016 se konalo v Ústavu termomechaniky AV ČR hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.
Porota složená z významných představitelů české výtvarné a architektonické scény a ze zástupců Akademie věd vybrala z 28 soutěžních návrhů 5 nejvhodnějších, které byly odborníky hodnoceny jak z umělecké, tak z technické stránky jako nejlépe zpracované. Porota se však neshodla na jednoznačném vítězi, kterého by doporučila k okamžitému realizování. Návrhy byly proto vybrány bez udání pořadí a ke každému z nich porota sepsala doporučení a připomínky.

Porota se rozhodla iniciovat druhé kolo, ve kterém by se mělo ukázat, zda jsou vybrané návrhy finančně, technologicky a i kvalitativně schopné realizace. V druhém kole budou přepracované návrhy znovu předloženy porotě k posouzení a bude vybrán konečný návrh.

Všechny soutěžní návrhy (panely a modely) budou vystaveny v Akademii věd na Národní třídě v Galerii Věda a umění od 15. 11. do 25. 11. 2016.
Následně budou převezeny do Ústavu termomechaniky AV ČR, kde je bude možno zhlédnout do konce ledna 2017.

Tisková zpráva


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS