Popularizace vědy

Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství, Rudolf Dvořák


2536-05.jpg

All for Power, 4, 2010/2

Dokonalé aerodynamické řešení průtočné části – a to hlavně lopatkování - velkých parních turbín i proudových motorů znamená nejen zisk na účinnosti, což je zejména u velkých energetických zařízení velmi podstatné, ale i zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti těchto částí.

Celý text

Seminář Věda a technika, 17. - 28. května 2010


Ve dnech 17. - 28. května 2010 se uskutečnil na Smíchovské střední průmyslové škole Seminář Věda a technika. Seminář byl určen studentům 2. a 3. ročníků Technického lycea, kteří měli využít jeho poznatků ke zpracování svých předmaturitních projektů.  »»» 

VSO-10, Lukáš Popelka


ah01_09_obalka.jpg

AeroHobby, 2009/6

Větroň VSO-10 je jednomístný cvičný a sportovní větroň. V České republice je k 1. 1. 2009 dle Leteckého rejstříku ÚCL provozováno celkem 142 kusů – 125 větroňů je ve vlastnictví aeroklubů, 17 je soukromých.
Celý text  »»» 

TeST TST10 M, Lukáš Popelka


01_2009_6_obalka.jpg

AeroHobby, 2009/6
TST10M je jednomístný sportovní samostartující ultralehký větroň, na soutěžích zařazovaný do klubové třídy. Do dnešního dne bylo vyrobeno 31 kusů a létají prakticky po celém světě. Větroň je řešen jako středoplošník s křídlem půdorysu dvojitého lichoběžníku plochy 9,95 m2, vnější části křídla svým zúžením a vzepětím přecházejí do wingletů.
Celý text

Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů, Martin Kružík, Tomáš Roubíček


vesmir2009_01_obalka.jpg

Vesmír 88, 2009/1

Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách. Matematický model analyzujeme, zrealizujeme na počítači a výsledky užíváme k hlubšímu poznání zkoumané skutečnosti.

Celý text

Modelování lidského hlasu, Jaromír Horáček, Jan Švec


Vesmír 12_2008_obalka.jpg

Vesmír 87, 2008/12

Využití v klinické praxi i při zpěvu
Lidský hlas je tvořen akustickým signálem vydávaným kmitajícími hlasivkami. Tento signál je při průchodu rezonančními dutinami frekvenčně modifikován (obrázek 2). Na kvalitě tvorby hlasu se tedy podílejí jak hlasivky samotné, tak rezonanční dutiny dýchacích cest (zejména část mezi hlasivkami a ústním otvorem, takzvaný vokální trakt).  »»» 

Mikrofluidika, Václav Tesař


Fig07_TESAR.jpg

AUTOMA, 2008/10
Mikrofluidika, jeden z nově se vyvíjejících oborů mechaniky tekutin, se zabývá prouděním v zařízeních s velmi malými rozměry. Příspěvek ukazuje její význam a uplatnění v praxi, a to na sedmi příkladech dokazujících, jak mnoho může mikrofluidika změnit svět, ve kterém žijeme.

celý text

ASW 15, Lukáš Popelka


ah06_08.jpg

AeroHobby, 2008/5

Větroň ASW 15 je světově rozšířeným zástupcem druhé generace kompozitových konstrukcí, soutěžící dříve ve standardní, nyní v klubové třídě s koefi cientem. Výroba běžela v létech 1968 až 1976 a vzniklo 453 kusů. V České republice jsou k 1. listopadu 2008 podle Leteckého rejstříku ÚCL provozovány 4 kusy úvodního provedení ASW 15 s maximální vzletovou hmotností 318 kg a 16 kusů verze ASW 15B se vzletovou hmotností 408 kg. Z tohoto počtu je devět větroňů ve vlastnictví aeroklubů a jedenáct je soukromých.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS