Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM

Přednáška
Prednášející: Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě
Datum: 2. prosince 2013 (pondělí), 10:30
Místo: Přednáškový sál A, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha 8

Srdečně vás zveme na přednášku Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM, kterou prosloví Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě.
Více informací: Ing. Luděk Pešek, CSc.
Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Technická mechanika


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS