Přednášky

Deformation-Induced Anisotropy in Porous Metals: Constitutive modeling and computational issues

Přednáška - 14. listopadu (úterý), 10:00-12:00
Prof. Nikolaos Aravas, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly, Greece

A constitutive model for a porous metal subjected to general three-dimensional finite deformations is presented. The model takes into account the evolution of porosity and the development of anisotropy due to changes in the shape and the orientation of the voids during deformation. The pores are initially ellipsoidal and distributed randomly in an elastic-plastic matrix (metal). Under finite plastic deformation, the voids are assumed to remain ellipsoids, and to change their volume, shape, and orientation.  »»» 

Evoluční systémy a proudění versus numerická metoda

Přednáška - středa 18. 10. 2017 od 10:00 hodin
Mgr. Jan Pech, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Jana Pecha, Ph.D., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. na téma Evoluční systémy a proudění versus velmi přesná numerická metoda. Přednáška má následující osnovu:  »»» 

Přednášky „Biomass Drying – Experimental Investigation and Theoretical Analysis“ a „ORC Turbine Flow Path Analysis and Design“

Přednáška - 6. prosince 2016 v 10.00
Dr. Jacek Žabski, Mgr. Roman Rusakov, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk

Srdečně vás zveme na přednášky pracovníků Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk, které se budou konat dne 6. 12. 2016 od 10:00 v klubu Ústavu termomechaniky AV ČR na adrese Dolejškova 1402/52, 182 00, Praha 8.  »»» 

Tenkovrstvé termočlánky pro měření na turbínových lopatkách

Přednáška - 5. října 2016 (středa), 11.00 - 12.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Rotation-free parametrization and isogeometric analysis of shear deformable plates and shells

Přednáška - 17. srpna 2016 (středa) od 10:00 hodin
Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Dr.-Ing. habil. Manfreda Bischoffa, Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart.  »»» 

Nestabilní režimy motorů VTOL letounu DP-1C

Přednáška - 10. srpna 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Termoanemometrická měření v nízkorychlostním axiálním kompresoru

Přednáška - 27. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Měření laserovým anemometrem ve stupni nadzvukového dmychadla

Přednáška - 13. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Mechanika neholonomních systémů - cyklus přednášek

Přednáška - čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin
Neholonomní mechanika

Dovolujeme si vás pozvat na desátou přednášku z cyklu přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. o Neholonomní mechanice, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin v přednáškovém sále B, Ústavu termomechaniky. Cyklus pořádá Národní komitét GAMM (Ing. Luděk Pešek, CSc.) a Odborná skupina Technické mechaniky (prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.):  »»» 

Fraktografie a analýza poruch

Přednáška - středa, 2. prosince 2015, od 10:00
doc. Ing. Jan Siegl, CSc.

V rámci přednáškového cyklu Seminář Ústavu termomechaniky si Vás dovolujeme pozvat na přednášku doc. Ing. Jana Siegla, CSc. z Katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s názvem „Fraktografie a analýza poruch“.  »»» 

Aerodynamic Control using Virtual Surface Modification

Přednáška - 12. října 2015 (pondělí), 13:30
prof. Ari Glezer, Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku prof. Ari Glezera z Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, USA.  »»» 

Fatigue behaviour of metal foam cell structures

Přednáška - 18. srpna 2015 (úterý), 10.00
Assoc. prof. dr. Matjaž Šraml, University of Maribor, Slovenia

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví  »»» 

Pozvánka na přednášku: Paralelní metody hraničních prvků a jejich aplikace

Přednáška - 10. března 2015 (úterý), 10:00
Doc. Ing. Dalibor Lukáš. Ph.D., Katedra aplikované matematiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava

V přednášce představíme metodu hraničních prvků (MHP) jako alternativu k objemovým diskretizačním metodám, např. k metodě konečných prvků (MKP). MHP používáme pro řešení okrajových a počátečních úloh pro lineární parciální diferenciální rovnice s po částech konstantními koeficienty. Ze znalosti fundamentálního řešení lze úlohu formulovat pouze na hranici tělesa, což je obzvlášť výhodné v případě vnějších (neomezených) oblastí např. v úlohách akustiky a elektromagnetismu nebo tvarové optimalizaci.  »»» 

Influence of pressure gradient on vortical structures generation in turbulent boundary layer

Přednáška - 5. prosinec 2014 (pátek), 10:30-11:00
Prof. Witold Elsner, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů

Anotace: Prezentace autorů Drozdz A., Elsner W. představí nové výsledky ve výzkumu vlivu gradient tlaku na turbulentní mezní vrstvu.

Numerical and Experimental Modelling of Gas – Liquid Flow in Packed Bed

Přednáška - 5. prosinec 2014 (pátek), 10:00-10:30
Prof. Stan Drobniak, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů

Anotace: Prezentace nejnovějších výsledků dlouhodobého projektu na téma proudění směsi plynu a kapaliny v porézním prostředí autorů D. Asendrych, P. Niegodajew, M. Marek, S. Drobniak, W. Elsner.

Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Mikrokosmos a makrokosmos: záhady a souvislosti

Přednáška - 3. prosince 2014 (středa), 10.00
Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Jeden z nejpozoruhodnějších rysů současné fyziky je skutečnost, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic přicházejících z vesmíru naopak zásadním způsobem ovlivňují naše znalosti vlastností elementárních částic a sil mezi nimi působících.  »»» 

Dr. S. Zhong: Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu (přednáška v angličtině)

Přednáška - 10. června 2014 (úterý), 10:30 – 11:30
Dr. S. Zhong, Manchester University, Spojené království

Srdečně zveme odbornou veřejnost na přednášku Dr. Shan Zhongové ze School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, Manchester University (Spojené království) s názvem „Understanding the fluid mechanics of synthetic jets for flow separation control“ (Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu). Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a uskuteční se v zasedací místnosti A Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., na adrese Dolejškova 5, Praha, od 10:30 h.  »»» 

Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM

Přednáška - 2. prosince 2013 (pondělí), 10:30
Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě

Srdečně vás zveme na přednášku Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM, kterou prosloví Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě.  »»» 

Termodynamika uhelných elektráren (2 části)

Přednáška - 29. listopadu 2013 (pátek), 10:00-11:00
Prof. Witold Elsner, Prof. Stanisław Drobniak, Universita Czestochowa, Polsko

POZOR ZMĚNA DATA KONÁNÍ Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Mechanika tekutin, vás srdečně zve na přednášku na téma termodynamika uhelných elektráren. Přednášku o 2 částech prosloví prof. W. Elsner a prof. S. Drobniak z University Czestochowa. Podrobnosti naleznete v anglické verzi pozvánky.

Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny (v ruštině)

Přednáška - 8. listopadu 2013 (pátek), 10.00
N. J. Оvčarоva, I. S. Vorobiov, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Technická mechanika – vás srdečně zve na přednášku „Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny“, kterou prosloví v ruském jazyce N. J. Оvčarоva a I. S. Vorobiov, z A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina.  »»» 

Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Fakta a mýty o Higgsově bosonu

Přednáška - 25. září 2013 (středa), 10.00
Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Chcet vědět, jak vznikl pojem „spontánní narušení symetrie ve fyzice“ a co znamená pro standardní teorii elementárních částic? Přijďte na přednášku známé osobnosti v našem ústavu.  »»» 

Minisymposium přednášek o nukleaci vodní páry

Přednáška - 13. červen 2013 (čtvrtek), 14:00-15:30
Prof. Emeritus M. E. H. (Rini) van Dongen, Dr. Judith Wölk, Ing. Vladimír Ždímal, Dr.

Zveme vás na minisymposium 3 přednášek na téma nukleace kapek ve vodní páře:  »»» 

OECD-NEA benchmark on MATiS-H experiment

Přednáška - 18. března 2013 (pondělí), 10.00–11.00
Assoc. Prof. Alex Rashkovan, Physics Department, NRCN Research Center, Beer-Sheva, Israel

Anotace: OECD-NEA benchmark on MATiS-H experiment. Flow downstream of the mixing vanes in fuel rod bundles. Experimental and numerical investigation on heat transfer and fluid mechanics. Extended surfaces heat transfer optimization for High Temperature Gas Cooled Nuclear Reactors fuel rods.

Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach

Přednáška - 7. prosince 2012 v 10:00
M. V. Černobryvko, Institut problem mašinostrojenija, NAN, Ukrajina.

Přednášku „Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach“ přednese KTN M. V. Černobryvko z Institutu problem Mašinostrojenija, NAN Ukrajiny. Přednáška se bude konat v posluchárně A Ústavu termomechaniky AVČR v pátek, 7. prosince 2012 v 10:00 hod.  »»» 

Introduction to Analytical Methods for Heat Transfer Problems

Přednáška - 30. října 2012 (úterý), 10.00–15.30
Dipl.-Ing. Kathrin Eisenschmidt, Institute of Aerospace Thermodynamics, Stuttgart, Německo

Kathrin Eisenschmidt je postgraduální studentkou v Institute of Aerospace Thermodynamics, Univerzity Stuttgart. Její kurz analytických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic je vhodný (nejen) pro magisterské studenty technického zaměření a skládá se ze tří navazujících přednášek.  »»» 

Cyklus přednášek Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech

Přednáška - 23. října 2012 a poté každé úterý (celkem 16 přednášek)
Prof. Ing. P. Šafařík, CSc

V zimním semestru školního roku 2012-2013 se uskuteční v Ústavu termomechaniky AVČR v. v. i. cyklus přednášek, které se vztahují k oborovému předmětu doktorského studia s názvem Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech.  »»» 

Využití tepelných trubic při získávání nízkopotenciálního tepla země

Přednáška - 9. října 2012 od 10:00
Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnická fakulta, Žilinská univerzita

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Ing. Jozefa Jandačky, PhD. z Katedry energetickej techniky, Strojnické fakulty, Žilinské univerzity s názvem „Využívanie tepelných trubíc pri získavaní nízkopotenciálneho tepla zeme“. Přednáška se bude konat 9. října 2012 od 10:00 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v zasedací místnosti A.  »»» 

Probabilistic Considerations for Growth and Detection of Fatigue Cracks in Aircraft Structures

Přednáška - 4. říjen 2012 (čtvrtek), 10:00
Jan D. Achenbach, Walter P. Murphy Professor, McCormick School of Engineering and Applied Science, Northwestern University, Illinois, USA

Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví Jan D. Achenbach, Walter P. Murphy Professor, McCormick School of Engineering and Applied Science, Northwestern University, Illinois, USA.  »»» 

Partitioned Analysis of Fluid-Sructure Interaction Systems: Origins, Subsequent Developments, and Future Potential

Přednáška - 4. říjen 2012 (čtvrtek), 10:45
K. C. Park, Professor of Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA and WCU Invited Professor, Division of Ocean Systems Engineering, School of Mechanical, Aerospace and Ocean System Engineering, AIST, Daejeon, the Republic of Korea

Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví K.C. Park, Professor of Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA and WCU Invited Professor, Division of Ocean Systems Engineering, School of Mechanical, Aerospace and Ocean System Engineering, KAIST, Daejeon, the Republic of Korea.  »»» 

Energy Conservation Errors of Objective Stress Rates in ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA: Their Magnitude and How to Correct Them

Přednáška - 27. září 2012 (čtvrtek), 10.00
Prof. Zdeněk P. Bažant, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Matematický ústav UK  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS