foto

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

Telefon +420 266 053 824 E-mail prihoda@it.cas.cz Místnost M2506 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2009-2012 GA103/09/0977Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením
2007-2009 GA101/07/1508Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice
2006-2008 GA103/06/0461Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn
2002-2004 GA103/02/0545Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace
1998-2002 GV101/98/K001Experimentální modelování a numerické řešení složitého prostorového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS