foto

Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D.

Telefon +420 266 053 121 E-mail radolf@it.cas.cz Místnost M2405 Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Odborné zaměření biomechanika hlasu člověka
Životopis
2006-nyní:   vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR
2010:   Ph.D. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze, disertační práce: Přímá a inverzní úloha v akustice vokálního traktu člověka
2003:   Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2019-2021 GA19-04477SModelování a měření strukturálně-akustických interakcí s prouděním v biomechanice tvorby hlasu člověka
2012-2014 GPP101/12/P579Akustické rezonanční vlastnosti vokálních dutin - přímá a iverzní úloha

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS