foto

Ing. Radko Semerád

Telefon +420 266 053 031 E-mail semerad@it.cas.cz Místnost M2619 Oddělení Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika Funkce Vedoucí laboratoře Výkonové elektroniky Odborné zaměření Výkonová elektronika
Životopis
VZDĚLÁNÍ
1987: Ing. - Silnoproudá elektrotechnika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha

ZAMĚSTNÁNÍ
2006 - dosud: Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
1987 - 2005: Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
  • Kokeš, Petr - Semerád, Radko: Voltage Balancing of 4-level Capacitor-Clamped Voltage Source Inverter. [Balancování napětí na 4-hladinovém napěťovém střídači s plovoucími kondenzátory.] Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008. S. 32-40. ISBN 978-80-87012-13-0.
  • Kokeš, Petr - Semerád, Radko: Regulation of an Induction Motor under Broad Changes in DC-Link Voltage. [Regulace asynchronního motoru v podmínkách širokých změn napětí ve stejnosměrném meziobvodu.] Acta Technica CSAV. Roč. 51, č. 4 (2006), s. 363-394. ISSN 0001-7043.
  • Bartoš, Stanislav - Semerád, Radko - Škramlík, Jiří: Zkratová ochrana napěťového střídače s tyristorovými součástkami pomocí polovodičových pojistek ve stejnosměrném meziobvodu. XXIX. Celostátní Konference o elektrických pohonech - EP 2005. Plzeň : ÚOS Elektrické pohony, 2005. s. 127-134. ISBN 80-02-01733-1.
Projekty
2009-2013 FR-TI1/330Regulační systém pro vysokovýkonové elektrické měniče
2007-2009 FT-TA4/077Univerzální průmyslový pohon s vysokonapěťovým asynchronním motorem

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS