Seminář Interakce a zpětné vazby 2008

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 25. listopad 2008

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR
Garant: Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS