foto

Ing. David Šimurda, Ph.D.

Telefon +420 266 053 303 E-mail simurda@it.cas.cz Místnost M2508 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Odborné zaměření transsonické proudění v lopatkových mřížích
Životopis
2011: Ph.D., ČVUT FSI Praha, obor Termomechanika a mechanika tekutin
2006: Ústav termomechaniky AV ČR
2006: Ing., ČVUT FSI Praha, obor Aplikovaná mechanika
2004: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Spolková republika Německo, stáž (2měsíce)
2002/2003: University of Glasgow, Velká Británie, studijní pobyt (9 měsíců)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Luxa M., Příhoda J., Šimurda D., Straka P., Synáč J. (2016). Investigation of the Compressible Flow through the Tip-Section Turbine Blade Cascade with Supersonic Inlet. Journal of Thermal Science., Vol. 25, Issue. 2, pp. 138-144

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. ; Synáč J. ; Rudas B. Aerodynamic Data for Two Variants of Root Turbine Blade Sections for a 54" Turbine Rotor Blade. ASME Paper GT2014-25323. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2014 : Power for Land, Sea and Air. Düsseldorf : ASME, 2014.

Šimurda D., Fürst J., Luxa M. (2013). 3D Flow Past Transonic Turbine Cascade SE 1050 - Experiment and Numerical Simulations. Journal of Thermal Science., Vol. 22, Issue. 4, pp. 311-319.

Dvořák R., Šafařík P., Luxa M., Šimurda, D. Optimizing the Tip Section Profiles of a Steam Turbine Blading. ASME Paper TBTS2013-2027. In Proceedings of ASME Turbine Blade Tip Symposium. Hamburg: ASME, 2013.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. Aerodynamic Investigations of Root Sections of Long Rotor Blades Applied at the Last
Stages of Steam Turbines. ASME Paper GT2012-68043. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2012: Power for Land, Sea and Air GT2012. Copenhagen: ASME, 2012. S. 1-10.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. Aerodynamic Research on the MCA – Type Compressor Blade Cascade. ASME Paper GT2010-22153. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air GT2010. Glasgow : ASME, 2010. S. 1-10. ISBN 978-0-7918-3872-3.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Synáč, J. ; Šafařík, P. Aerodynamic Research on the Tip Sections of a Long Turbine Blade. ASME Paper GT2008-50096. In Proceedings of ASME Turbo Expo 2008 : Power for Land, Sea and Air. Berlín : ASME, 2008. S. 1-8. ISBN 0-7918-3824-2.

Šimurda, D. ; Luxa, M. ; Šafařík, P. ; Synáč, J. Aerodynamic Research on the Midsection of a Long Turbine Blade. Task Quarterly: scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, 2008, Roč. 12, 3-4, s. 135-145. ISSN 1428-6394.

Šimurda, D. ; Popelka, L. ; Zelený, L. ; Matějka, M. Wing Body Interaction: CFD and In-Flight Testing. In Proceedings of the 19th International Symposium on Transport Phenomena. Reykjavík : University of Iceland Faculty of Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science, 2008. S. 1-6. ISBN N.

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS