Špičkový výzkum je ve veřejném zájmu

Akademie věd ČR uspořádala v pondělí 4. listopadu 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konferenci, na níž představila vybrané aktivity a výzkumné výsledky v rámci Strategie AV 21. Cílem konference s názvem Špičkový výzkum ve veřejném zájmu bylo upozornit na témata, v nichž akademici mohou poskytnout politikům expertizu pro rozhodování a široké veřejnosti celou řadu užitečných informací.
Koordinátor programu Účinná přeměna a skladování energie, Jiří Plešek z Ústavu termomechaniky AV ČR, upozornil také na aktuálně vznikající studii k tématu skleníkových plynů, v níž vědci bez snahy o interpretaci shrnují aktuální stav vědeckého poznání v této oblasti.

Více zde


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS