Spolupráce s průmyslem

Následující příklady úspěšné spolupráce zdaleka netvoří přehled všech námi řešených témat. Jako ústav zaměřený na víceoborový základní výzkum v nejrůznějších oblastech aplikované fyziky se zabýváme velkým počtem témat od dynamiky tekutin a tuhých těles, přes termodynamiku, aerodynamiku životního prostředí, elektrofyziku, biomechaniku, vyspělé materiály až po mikrofluidiku, mechatroniku nebo robotiku. Vyčerpávající přehled řešených témat a dostupné přístrojové techniky naleznete na stránkách vědeckých oddělení.


Vysokorychlostní aerodynamika lopatkových mříží

Turbina
logo Doosan Škoda Power
Spolupráce Ústavu termomechaniky se společností DOOSAN ŠKODA POWER v Plzni trvá již od šedesátých let minulého století. V současnosti zajišťujeme pro naše partnery především experimentální výzkum transsonického proudění průtočnými částmi parních turbin velkého výkonu. Výzkum provádí Laboratoř vnitřních proudění na specializovaném pracovišti Aerodynamické laboratoře v Novém Kníně.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Luxa, Ph.D.
Partner: Doosan Škoda Power s. r. o.
Z médií: Levnější a spolehlivější energie? Recept znají vědci v Novém Kníně

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Bezdotykové měření vibrací turbin

Turbinacez

Bezdotykové vyšetřování vibrací, stavu a možného poškození složitých strojních systémů za provozu umožňuje v předstihu plánovat opravy strojů během pravidelných odstávek. V případě turbin v elektrárnách lze vhodným plánem opravy urychlit, a tím docílit mnohamilionových úspor. Systém vyvinutý výzkumným týmem vedeným Ing. Pavlem Procházkou, CSc. zjišťuje pohyb, vibrace a zatěžování strojních součástí při rotaci - například lopatek turbín a kompresorů. Systém je instalován v elektrárnách Prunéřov a Temelín.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Procházka, CSc.
Partneři: Doosan Škoda Power s. r. o., ČEZ a. s.
Z médií:
Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren
Bezdotykové vyšetřování vibrací turbín
Tisková zpráva: Systém šetřící miliony...

  Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Aerodynamická trať pro testování automobilových chladičů

chladic

visteon-autopal
Proudění uvnitř chladících a klimatizačních systémů automobilů je velmi složité a jeho optimalizace vyžaduje zdlouhavé experimentální testování ve speciálních aerodynamických zařízeních. Ve spolupráci s předním dodavatelem komponentů pro automobilový průmysl zdokonalil výzkumný tým pod vedením doc. Ing. Václava Uruby, CSc. z Laboratoře turbulentních smykových proudění aerodynamickou trať používanou k testování automobilových chladičů.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
Partner: VISTEON-AUTOPAL s. r. o.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Snižování hlučnosti železničních kol

zeleznicni kolo

logo bonatrans
Hluk způsobený železniční nebo tramvajovou dopravou negativně ovlivňuje kvalitu života lidí a životního prostředí v okolí železničních nebo tramvajových tratí. Výzkumný tým pod vedením Ing. L. Peška, CSc. v Laboratoři vibrodiagnostiky a nelineární dynamiky vyvíjí pro jednoho z největších výrobců železničních kol v Evropě technologii optimálního tlumení železničních kol.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pešek, CSc.
Partner: BONATRANS GROUP a. s.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Vysokonapěťové měniče pro velké průmyslové pohony

ridici elektronika

logo ckd
Velké průmyslové stroje (čerpadla, ventilátory či těžní stroje) s megawattovými výkony potřebují pro svůj pohon střídavé motory napájené z vysokonapěťových měničů frekvence. Výzkumný tým pod vedením Ing. Radko Semeráda z Laboratoře výkonové elektroniky pomáhá vyvíjet špičkové měniče pro našeho nejvýznamějšího výrobce měničových technologií. Sestava INVERT pro pohon těžních strojů nové generace dokonce získala ocenění Zlatý Amper 2011.

Kontaktní osoba: Ing. Radko Semerád
Partner: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Zelená energie – optimální elektrické generátory pro větrné elektrárny

vetrniky

logo CEZ
Větrné elektrárny vyrábějí elektrickou energii otáčením elektrických generátorů. Avšak není generátor jako generátor. V rámci projektu Zelená energie vypracoval výzkumný tým pod vedením Ing. Miroslava Chomáta, CSc. z Laboratoře dynamiky elektrických strojů a pohonů teoretickou studii, která našemu partnerovi, společnosti ČEZ, a. s., pomáhá při volbě optimálního typu elektrického generátoru v závislosti na konkrétních podmínkách.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Partner: ČEZ, a. s.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.

Podpora vodíkových technologií v ČR

Čistá energie
skoda
Ústav termomechaniky spolupracuje od roku 2008 s předními českými firmami a výzkumnými institucemi na projektu podpory vodíkových technologií v České republice prostřednictvím své účasti v České vodíkové technologické platformě (HYTEP). Posláním platformy je podporovat vývoj vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Výzkumný tým pod vedením prof. Ing. Františka Maršíka, DrSc. z oddělení D 2 – Termodynamika se ve spolupráci s výzkumným centrem Nové technologie (NTC) při Západočeské univerzitě v Plzni zabývá experimentálním výzkumem životnosti polymerních membrán používaných ve vodíkových palivových článcích.

Kontaktní osoba: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Partner: Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.

Nabídka spolupráce

Výčet našich výzkumných partnerů je dlouhý a neustále se rozšiřuje. Nabízíme spolupráci v několika formách:

  1. smluvní (zakázkový) výzkum
  2. konzultační činnost (např. odborné posouzení proveditelnosti složitých výzkumných projektů, specializovaná měření a diagnostika, teoretické studie)
  3. společný (grantový) výzkum s podporou státního rozpočtu
  4. odborné přednášky našich vědců vašim pracovníkům výzkumu či vývoje o nejnovějších poznatcích ve vašem oboru

Ústav termomechaniky spolupracuje nejen s významnými průmyslovými podniky a jejími výzkumnými centry, ale i s menšími, technologicky orientovanými firmami. Plníme své poslání služby veřejnosti a účinně převádíme vědecké poznatky do praxe ku prospěchu naší společnosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.

logo SIGMA logo AGC logo IPRA


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS