Spolupráce s veřejným sektorem

Následující příklady úspěšné spolupráce zdaleka netvoří přehled všech námi řešených témat. Jako ústav zaměřený na víceoborový základní výzkum v nejrůznějších oblastech aplikované fyziky se zabýváme velkým počtem témat, například aerodynamikou životního prostředí, biomechanikou, dynamikou tekutin a tuhých těles, termodynamikou, elektrofyzikou, vyspělými materiály nebo také mikrofluidikou, mechatronikou či robotikou. Vyčerpávající přehled řešených témat a dostupné přístrojové techniky naleznete na stránkách vědeckých oddělení.


Spolupráce s Pardubickým krajem

Obloha Naše spolupráce s Pardubickým krajem a Sdružením obcí Orlicko trvá již od 90. let minulého století. Během této doby naši vědci vyřešili mnoho zajímavých úkolů v oblasti ochrany ovzduší a ochrany obyvatelstva před úniky nebezpečených látek či teroristickými útoky. Výsledky našich vědeckých studií pomáhají městům a obcím při tvorbě evakuačních plánů nebo zlepšování stavu ovzduší. Od roku 2010 je Ústav termomechaniky koordinátorem spolupráce mezi Pardubickým krajem a Akademií věd České republiky.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Partneři: Pardubický kraj, Sdružení obcí Orlicko
Z médií:
Fyzikální modelování
Havárie na zkoušku

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Šíření toxických látek v městské zástavbě Pardubic

Pardubice Ekologické havárie představují velké nebezpečí pro zdraví obyvatel a majetek. Odstraňování následků havárií je nákladné. Obce proto potřebují připravit odborně podložené krizové a evakuační scénáře. Výzkumný tým pod vedením prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, CSc. z Laboratoře aerodynamiky prostředí provedl pro město Pardubice experimentální studii šíření chlóru v pardubické městské aglomeraci při havárii vlakové cisterny na hlavním nádraží.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Partner: Město Pardubice
Z médií: Havárie na zkoušku

  Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Simulace chemického útoku v centru Prahy

chladic Jaké nebezpečí hrozí v případě teroristického útoku otravnými látkami na Staroměstské náměstí v Praze? Jak rychle by se látky šířily a kam až by pronikly? I na tyto otázky se hledají odpovědi ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. A tím, kdo tyto otázky dokáže zodpovědět pomocí fyzikálního modelování, je výzkumný tým pod vedením RNDr. Kláry Jurčákové, Ph.D. z Laboratoře aerodynamiky prostředí.

Kontaktní osoba: RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Partner: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.
   

Modelování úniku chlóru ze Synthesie a. s. v Semtíně

Pardubice Evakuační plány obyvatelstva musí být přesné a musí se opírat o odborné podklady. Pro mnohé obyvatele Pardubic jsou chemické továrny zdrojem obživy, přesto pro ně představují hrozbu. Výzkumný tým pod vedením RNDr. Kláry Jurčákové, Ph.D. z Laboratoře aerodynamiky prostředí provedl pro Město Pardubice experimentální a numerickou studii šíření chlóru ze Synthesie a. s. v Semtíně.

Kontaktní osoba: RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Partner: Město Pardubice
Z médií: Havárie na zkoušku

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.

Nabídka spolupráce

Výčet našich partnerů z oblasti veřejné sféry je dlouhý a neustále se rozšiřuje. Nabízíme spolupráci v několika formách:

  1. smluvní (zakázkový) výzkum (vědecké studie)
  2. konzultační činnost (např. odborné posouzení proveditelnosti složitých a rizikových projektů, specializovaná měření a diagnostika)
  3. společný (grantový) výzkum s podporou státního rozpočtu
  4. odborné přednášky našich vědců vašim pracovníkům o nejnovějších poznatcích v našich oborech

Plníme své poslání služby veřejnosti a účinně převádíme vědecké poznatky do praxe ku prospěchu naší společnosti a ke zkvalitnění života v naší zemi.

Chcete s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás.


Orlicko Pardubicky kraj  logo SUJB  Příbram


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS