foto

Ing. Štěpán Nosek, Ph.D.

Telefon +420 266 053 382 E-mail nosek@it.cas.cz Místnost M2516 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Funkce Vedoucí laboratoře Aerodynamika prostředí Odborné zaměření Fyz. modelování mezní vrstvy atmosféry a turbulence, Experimentální metody v mechanice tekutin
Životopis
Vzdělání
2010   Ph.D. v oboru Technika životního prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze; název práce: Mikrokogenerační jednotka
           s hybridním Stirlingovým solárním motorem.

2006   Ing. v oboru Technika životního prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze; název práce: Personalized Ventilation: Airflow
           interaction at the breathing zone and development of air terminal device for office application.

Zaměstnání
2014 - vedoucí laboratoře Aerodynalika prostředí v Novém Kníně, ÚT AVČR
2012 - zástupce vedoucího oddělení Dynamika tekutin, ÚT AVČR
2010-2015 - post doc na ÚT AVČR 

Zahraniční stáž
2005-2006 (10 měsíců)  - Technical University of Denmark, Civil Engineering, Department of Civil Engineering
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2018-2021 LTC18070Vliv parametrů atmosférické mezní vrstvy na emise amoniaku za zemědělských staveb

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS