11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 9. – 11. září 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. společně s Institute for Drive Systems and Power Electronics, Leibniz Universität Hannover, pořádá ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice. Cílem symposia je setkání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpora vzájemné výměny zkušeností a poznatků z těchto oborů.

Více informací: Ing. M. Chomát, CSc. | Předběžný program


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS