Tenkovrstvé termočlánky pro měření na turbínových lopatkách

Přednáška
Prednášející: Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Datum: 5. října 2016 (středa), 11.00 - 12.00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.

Anotace: Technologie kovových i nekovových tenkých vrstev tvořených magnetronovým naprašováním umožňuje na sledovaném povrchu vytvořit termočlánky, které jsou pouze 15 µm tenké. To je velmi důležité vylepšení pro měření přestupu tepla na tenkostěnných předmětech, např. chlazených turbínových lopatkách. Tenkovrstvý termočlánek nenarušuje proudění u stěny, ani není zahlouben do stěny, takže měří skutečnou teplotu povrchu stěny. Aplikace tenkovrstvých termočlánků byla nejprve ověřena na modelovém zkušebním zařízení a výsledky byly porovnány s měřením povrchové teploty jak teplotně citlivými nátěry, tak i metodou tekutých krystalů. V další fázi byly tenkovrstvé termočlánky vytvořeny přímo na chlazených rozváděcích turbínových lopatkách a provozně odzkoušeny ve zkušební horké mříži. Výsledky posloužily k ověření kalibrace pyrometrických měření. V přednášce bude vysvětlen technologický postup při aplikaci tenkovrstvých termočlánků.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS