Topical Problems of Fluid Mechanics 2020

Konference
Praha, 19. února – 21. února 2020
Stránka konference: Topical Problems of Fluid Mechanics

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 

Zaměření konference

Konference je zaměřena na problematiku mechaniky tekutin. Jsou vítány příspěvky zabývající se experimentálním, numerickým a teoretickým řešením problémů mechaniky tekutin. Dále jsou předmětem zájmu příspěvky pojednávající o nových metematických nebo experimentálních přístupech k řešení problémů proudění tekutin.

Další podrobnosti naleznete na webové stránce konference

 

 
Oceníme, pokud o tomto odborném setkání informujete své kolegy.

 

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
ČVUT, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky MIO Université de Toulon - AMU - CNRS - IRD České pilotní centrum ERCOFTAC
 

Organizátoři:
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (ČVUT, ERCOFTAC)
Prof. Ph. Fraunié (MIO Toulon - AMU - CNRS - IRD)
Ing. David Šimurda, Ph.D. (ÚT AV ČR, v.v.i.)

Kontakt: Lucie Milerová


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS