UPV - Útvar pro podporu výzkumu

Útvar pro podporu výzkumu pomáhá vědeckým útvarům s komercializací výsledků a přípravou grantových žádostí a předává informace o vědecké činnosti ústavu veřejnosti, orgánům Akademie a do praxe. Zajišťuje zejména tyto činnosti: identifikace vědeckých poznatků s komerčním potenciálem, činnosti k zajištění ochrany duševního vlastnictví, předkládání projektů přípravy vědeckých poznatků na jejich komerční využití ke schválení Radě pro komercializaci a jejich následné vedení, vyhledávání potenciálních odběratelů vědeckých poznatků s komerčním potenciálem a uživatelů výzkumných kapacit ústavu, šíření vědeckých poznatků mezi potenciální uživatele, shromažďování a šíření informací o dotacích na výzkum, podpora při přípravě projektových žádostí, organizace odborných setkání a propagace ústavu.

Výzkumné stáže Barrande Fellowship


Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spouštějí nový stipendijní program na podporu mobilit českých PhD studentů do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Barrande Fellowship program  »»» 

Kanadské vědecké granty


V současnosti mají dvě kanadské provincie, Alberta a Québec, vytvořené programy, které umožňují spolupráci s českými společnostmi a výzkumnými subjekty – několik výzev je přitom aktuálně otevřených či budou pravděpodobně otevřeny v první polovině roku 2020.  »»» 

1. veřejná soutěž programu Kappa


Dne 20. listopadu 2019 vyhlásila technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska.
 »»» 

Oznámení termínu vyhlášení veřejné soutěže programu TREND


Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje již druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019.
 »»» 

Veřejná soutěž podprogramu INTER-INFORM


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 23. 10. 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Tento podprogram se zaměřuje na podporu zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a na rozvoj k tomu potřebných infrastruktur.  »»» 

4. veřejná soutěž programu ZÉTA


Dne 9. října 2019 vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.  »»» 

Stipendium na studium v Bavorsku


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.  »»» 

Spolupráce v programu INTER-VECTOR


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlasilo dne 24. 7. již třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce.  »»» 

Norské fondy – nová výzva


Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.  »»» 

Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu


Jako každoročně i letos MŠMT zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018.

 • Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Udělit může jednu či více cen v souhrnné hodnotě 500 000 Kč.
   »»» 

Česko-rakouské a česko-francouzské projekty – mobilita


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvy na podávání návrhů společných česko-rakouských a česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2020-2021 se zaměřením na podporu mobility výzkumných pracovníků.  »»» 

Nové výzvy od GA ČR


Dne 22. 2. 2019 vyhlásila Grantová agentura ČR hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to v následujících oborech:

 • technické vědy,
 • vědy o neživé přírodě,
 • lékařské a biologické vědy,
 • společenské a humanitní vědy,
 • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

1. Standardní projekty GA ČR

 • začátek řešení: rok 2020;
 • hodnoticí lhůta: 9. duben 2019 – 25.
   »»» 

Program AKTION – spolupráce českých a rakouských institucí


Program AKTION vznikl v roce 1992 jako společný program ministerstev školství Rakouska a České republiky pro rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Zaměřuje se především na projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost a mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Poskytovaná podpora:  »»» 

Česko-bavorské projekty v podprogramu INTER-ACTION


Dne 31. ledna 2019 vyhlásilo MŠMT veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.  »»» 

Výzva: rakousko-české projekty základního výzkumu


Rakouská agentura pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu v následujících oborech:

 • technické vědy
 • vědy o neživé přírodě
 • lékařské a biologické vědy
 • společenské a humanitní vědy
 • zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Další podmínky:

 • Projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma  »»» 

Přehled výzev ERC na rok 2019


Aktuální výzvy ERC pro rok 2019  »»» 

Doktorandská stipendia od francouzské vlády


Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři. Stipendium se týká všech vědních oborů, zejména pak oblasti přírodních věd a věd o Zemi, exaktních a inženýrských věd, ekonomických a právních věd, humanitních a společenských věd a lékařství.  »»» 

Dvě nové výzvy – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě nové výzvy pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE.  »»» 

Stipendia na Středoevropské univerzitě


Středoevropská univerzita (CEU) se sídlem v Budapešti přijímá žádosti o stipendia pro magisterské a doktorské studenty na akademický rok 2019/2020.  »»» 

2. veřejná soutěž programu Théta


Dne 17. října 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) druhou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta končí dnem 29. listopadu 2018.  »»» 

Týden Historie, č. 5/2018, Nový hlas z laboratoře


titulka_tyden historie_hlasivky.jpg

I přes nedostatek financí na výzkum se v českých laboratořích zrodil nápad, který se možná zapíše do dějin transplantací. Umělé hlasivky na míru. Pomáhat by měly lidem, kteří přijdou o hrtan, často v důsledku operace kvůli nádorovému onemocnění. Jen v Česku jich je kolem sto padesáti ročně.
Ústav termomechaniky AV ČR byl důležitým partnerem vynálezu v prověření toho, zda návrhy replik vokálního traktu a lidské hlasivky skutečně zvládnou produkovat hlas v požadovaných rozsazích.  »»» 

Stipendium na studium v Bavorsku


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky.  »»» 

Česko-čínské projekty spolupráce v rámci programu INTER-ACTION


Dne 19. září 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Spolupráce v této veřejné soutěži je založena na mezivládní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.  »»» 

Fullbrightova stipendia pro rok 2019


Komise J. Williama Fulbrighta (mezivládní česko-americká organizace) přijímá žádosti o prestižní stipendia na pobyty českých studentů, pedagogů a vědců ve Spojených státech a na hostování amerických stipendistů na institucích v České republice.  »»» 

Soutěž Expedice Neuron 2019


Byl vyhlášen další ročník soutěže Nadačního fondu Neuron na podporu vědy - Expedice Neuron. Jedná se o unikátní příležitost pro vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Na výzkumnou expedici mohou získat až 1 000 000 Kč.  »»» 

Čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO


3. září 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) čtvrtou veřejnou soutěž v programu TRIO. Žádost o podporu projektů aplikovaného výzkumu lze podat nejpozději 31. října 2018. TRIO je program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs), jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (6., 8. a 10. listopadu 2018)


AV_TVT_logo_RGB_2018_bez_dovetku-ORIZNUTE.jpg

Milí přátelé, příznivci vědy a techniky, zveme vás srdečně v rámci 18. ročníku Týdne vědy a techniky do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří.  »»» 

Bezpečnostní výzkum ČR 2015–2020


Ministerstvo vnitra vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022.  »»» 

Stipendia MŠMT v rámci CEEPUS III


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci středoevropského výměnného univerzitního programu Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS III.  »»» 

Stipendia v Rakousku


AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Umožňuje se zúčastnit studijních či výzkumných pobytů v Rakousku, a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách,  »»» 

2. výzva programu Zéta bude vyhlášena v září


Dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů, v opodstatněných případech i středoškoláků a mladých výzkumníků ve věku do 35 let včetně.

Změny ve 2. veřejné soutěži programu ZÉTA:  »»» 

Bruselská univerzita – mezinárodní program pro postdoktorandy


Bruselská univerzita Université libre de Bruxelles (ULB) otevřela nový mezinárodní program IF@ULB na podporu čerstvých absolventů doktorských studijních programů prostřednictvím postdoktorandských stáží ve všech oblastech výzkumu. Během nadcházejících 5 let plánuje vyhlásit postupně tři výzvy, které jí umožní získat až 63 nových zahraničních výzkumných pracovníků na postdoktorandskou pozici.  »»» 

5. výzva v podprogramu INTER-EUREKA


Dne 2. srpna 2018 vyhlásilo MŠMT 5.  »»» 

Nová výzva v podprogramu INTER-TRANSFER


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Projekty je možné podávat do 15. září 2018.  »»» 

Výzva Ekoinovace


Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí. Zaměřena je na ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí.

 • Termín překládání projektů: od 30. července 2018 do 31.  »»» 

OP PIK: Partnerství znalostního transferu IV


Na konci června 2018 byla vyhlášena 4. výzva programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva je zaměřena na podporu spolupráce znalostních a výzkumných organizací s podniky formou účasti absolventů na řešení výzkumného problému ve firmě. Příjem žádostí bude probíhat od poloviny září.  »»» 

Nominace na cenu Františka Běhounka 2018


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje 7. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).  »»» 

Výzkumné programy vyhlašované německými institucemi


V rámci evropských výzkumných programů byly vyhlášeny dvě nové výzvy od německých institucí.

1.  »»» 

Program na podporu výzkumu Aplikace (MPO)


Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí o financování v programu Aplikace. Výzva je určena organizacím pro výzkum a šíření znalostí a podnikatelským subjektem, které chtějí realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj.  »»» 

Ceny Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.  »»» 

Soutěž Česká hlava


Ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace je předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích:
1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena společnosti Kapsch, cena Invence
3) Industrie
4) Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy  »»» 

Kreativní vouchery – Středočeský kraj


Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo výzvu v programu Kreativní vouchery, určené na podporu spolupráce inovativních středočeských podniků s kreativními odborníky.  »»» 

Program DELTA – poslední výzva


Dne 6. 6. vyhládila Technologická agentura ČR (TA ČR) poslední výzvu v programu DELTA, který se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu ve spolupráci se zahraničními partnery. V soutěži je v nabídce rekordní počet šesti spolupracujících zemí.  »»» 

Vyhlášení výzev TWINNING a TEAMING Phase 2


Evropská komise vydává dvě nové výzvy na podporu výzkumných institucí s celkovým rozpočtem až 30 milionů eur.  »»» 

Veřejná soutěž EXPRO


Dne 15. 5. 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu. Přihlášky je možné podávat do 28. 6. 2018.  »»» 

Veřejná soutěž v podprogramu INTER-VECTOR


30. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

Zaměření: posílení zastoupení českých vědců v řídicích orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem.  »»» 

Česko-polské výzkumné projekty


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Cílem je napomáhat navazování kontatků a rozvoji spolupráce partnerských zemí v oblasti výzkumu a vývoje formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  »»» 

Zveme vás na Veletrh vědy 2018!


Veletrh_vedy_100x100.jpg

„Nechte se vtáhnout do tajů vědy“ od 7. do 9. června 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech, jak radí slogan 4. ročníku Veletrhu vědy 2018.

Přijďte zakusit vědu všemi smysly, uvidíte, co možná vaše oči ještě neviděly, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli, vyzkoušíte si leccos na vlastní kůži, prostě přičichnete a vychutnáte si 3 dny vědeckých experimentů, workshopů, expozic, přednášek a výstav.  »»» 

Česko-čínské výzkumné projekty


Dne 27. 4. 2018 vyhlásilo MŠMT výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019–2020. Výzva je vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie Čínské lidové republiky.

 • Podpora: institucionální podpora formou dotace v programu V19CHINA-MOBILITY.
 • Uchazeč: výhradně výzkumná organizace podle článku 1.3. písm.
   »»» 

Spolupráce s Argentinou


V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje byla otevřena nová výzva programu EUREKA, a to pro spolupráci s Argentinou. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS