Vedení

Vedení ústavu

Ředitel: Ing. Jiří Plešek, CSc.
Zástupce ředitele: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Zástupce ředitele pro vědu a výzkum: Ing. Václav Vinš, Ph.D.
Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Ing. Michal Blaháček, Ph.D.

 

Rada instituce

Předseda: doc. Ing. Jan Červ, CSc.
Místopředseda: prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
Tajemník: Ing. Milan Chlada, Ph.D.

Externí členové:

Ing. Dana Drábová, PhD. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze)
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)

Interní členové:
Ing. Dušan Gabriel, PhD.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ing. Jiří Plešek, CSc. 
Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Dozorčí rada

Předseda: prof. Jiří Chýla, CSc. (Akademická rada AV ČR)
Místopředseda: RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Tajemník: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT)
doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU))


Mezinárodní poradní sbor

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer (Polska Akademia Nauk, Polsko)
Prof. Dr.-Ing. Roland Span (Ruhr-Universität Bochum, Německo)
Prof. Jan Awrejcewicz, Dr. h. c. mult. (Politechnika Łódzka, Polsko)
Prof. Kwang-Chun (K. C.) Park (University of Colorado Boulder, USA)
dr. Edson Costa Santos (Carl Zeiss AG, Německo)
Prof. Doron Shilo (Technion - Israel Institute of Technology, Izrael)
Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick (Leibniz Universität Hannover, Německo)

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS