Výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu termomechaniky AVČR v. v. i.

Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4-6 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oborech hlavní činnosti ústavu;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • organizační schopnosti a zkušenosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.

Předpokládá se, že kandidát při osobním pohovoru přednese svou představu o funkci, o níž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl realizovat. Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do pátku 23. 6. 2012 písemně na adresu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS