Vydavatelská činnost

Ústav termomechaniky rediguje a vydává dva mezinárodní vědecké časopisy, Inženýrská mechanika a Acta Technica. Zároveň vydává sborníky při příležitosti konání konferencí a kolokvií a další příležitostní publikace.Engineering MechanicsInženýrská mechanika

Inženýrská mechanika je recenzovaný časopis, který slouží jako vědecké fórum pro prezentaci původních příspěvků v oboru mechaniky. Publikovány jsou také dopisy redakci, krátké technické poznámky, kritické komentáře, průzkumy, recenze knih, články věnované historii mechaniky a informace o konferencích a kongresech. Cílem časopisu je oslovit část vědecké a technické veřejnosti, která se zabývá teoretickou, výpočetní a experimentální mechanikou. Časopis nabízí přístup k nejnovějším a aktuálním výsledkům v oboru mechaniky tuhých těles, dynamiky tekutin, termodynamiky, stability diskrétních a spojitých systémů, výpočetní mechaniky, akustiky, experimentálních a diagnostických metod, lomové mechaniky, technického designu, materiálového inženýrství, energetiky, technicky životního prostředí, biomechaniky a v dalších oborech.

Periodicita vydávání: Šestkrát ročně
Obsah časopisu ve formátu PDF je k dispozici online: Obsah číselActa Technica CSAVActa Technica

Acta Technica je recenzovaný mezinárodní časopis založený v roce 1956. Časopis prezentuje pokrok v oboru elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky, termodynamiky, hydromechaniky, materiálového inženýrství, mechaniky tuhých těles a konstrukcí, fyziky plasmatu a dalších oborech. Na rozdíl od jiných časopisů v oboru pokrývá také mezioborové, vázané a nově se rozvíjející problémy (např. nanotechnologie, bioelektromagnetizmus atd.).

Periodicita vydávání: Čtvrtletně
 Numerical Methods in Computational MechanicsNumerical Methods in Computation Mechanics

Elektronická kniha

Kolektiv autorů Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Matematického ústavu Univerzity Karlovy a Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT vydává elektronickou publikaci věnovanou Numerickým metodám v počítačové mechanice. Publikace je určena studentům, pedagogům a výzkumníkům, kteří potřebují řešit nestandardní úlohy velkého rozsahu v mechanice pevné a tekuté fáze.

Kniha je k dispozici ke stažení zdarma.
 Formulations and Constitutive Laws for Very Large StrainsFormulations and Constitutive Laws for Very Large Strains

Sborník z kolokvia Euromech Colloquium #430

Sborník obsahuje články prezentované na konferenci „Euromech Colloquium on Formulations and Constitutive Laws for Very Large Strains“, která se uskutečnila v Praze v roce 2001. Na konferenci se sešli výzkumní pracovníci zabývající se vývojem konstitutivních modelů vhodných pro popis odezvy materiálu při velkých deformacích. Hlavními tématy byly teoretické problémy hyperelasticity, plasticity při konečném přetvoření, lokalizace, numerické metody a experimentální poznatky. Sborník je určen vědcům v oblasti materiálového inženýrství, aplikované mechaniky a počítačové mechaniky.

Redaktor: Jiří Plešek, ISBN: 80-85918-74-9Sborníky z kolokvií Dynamika tekutin

Příspěvky se věnují převážně studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích, dále pak novým experimentálním a numerickým metodám a experimentálním zařízením pro výzkum v mechanice tekutin.

Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Praha, 2012

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2012

Kolokvium Dynamika tekutin 2012

Praha, 2012

Colloquium Fluid Dynamics 2011

Kolokvium Dynamika tekutin 2011

Praha, 2011

Colloquium Fluid Dynamics 2010

Kolokvium Dynamika tekutin 2010

Praha, 2010

Colloquium Fluid Dynamics 2009

Kolokvium Dynamika tekutin 2009

Editoři:
RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.

doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
ISBN 978-80-87012-21-5
Praha, 2009, první vydání

Colloquium Fluid Dynamics 2008

Kolokvium Dynamika tekutin 2008

Editoři:
RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.

doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
ISBN 978-80-87012-14-7
Praha, 2008, první vydání

Colloquium Fluid Dynamics 2007Kolokvium Dynamika tekutin 2007

Editoři:
RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.
doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
ISBN 978-80-87012-07-09
Praha, 2007, první vydáníFooter menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS