Výstava „Nisi videro... non credam“, Martin Luxa, 14. 2. 2017-18. 4. 2017

„Dokud neuvidím ... neuvěřím“, takto zní název výstavy Ing. Martina Luxy, Ph.D. z oddělení Dynamiky tekutin.
Tématem výstavy je pozorování proudových polí, zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami. Badateli se tak otevírá v plné nádheře překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů, svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi ...
Vystavené fotografie dokumentují práci výzkumníků Ústavu termomechaniky AV ČR, která vznikala z různých pohnutek. Často se jednalo o pokusy, které měly pomoci ozřejmit některé základní fyzikální jevy v proudění stlačitelné tekutiny. Někdy šlo o modelování proudění kanály, které vycházelo z reálných potřeb průmyslu.

Výstavu můžete zhlédnout v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště), potrvá do 18. 4. 2017.
Pozvánka
Galerie MFF UK


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS