Využití tepelných trubic při získávání nízkopotenciálního tepla země

Přednáška
Prednášející: Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnická fakulta, Žilinská univerzita
Datum: 9. října 2012 od 10:00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR , Dolejškova 5, Praha 8, zasedací místnost A

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Ing. Jozefa Jandačky, PhD. z Katedry energetickej techniky, Strojnické fakulty, Žilinské univerzity s názvem „Využívanie tepelných trubíc pri získavaní nízkopotenciálneho tepla zeme“. Přednáška se bude konat 9. října 2012 od 10:00 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v zasedací místnosti A.

Anotace:
V súčasnosti sa využíva nízkopotenciálne teplo zeme pomocou núteného obehu teplonosného média pomocou obehových čerpadiel. Toto získané teplo sa následné využíva prostredníctvom tepelného čerpadla na vykurovanie, pričom sa dosahujú teploty cca 50-60°C. Jeden z parametrov, na základe ktorého sa hodnotí tepelné čerpadlo je tzv. vykurovací faktor (COP). Vykurovací faktor tepelného čerpadla do značnej miery ovplyvňuje príkon elektrickej energie na pohon obehových čerpadiel , ktorý sa pohybuje v rozsahu 1 až 2 kW v závislosti od hĺbky geotermálneho vrtu. Na Katedre energetickej techniky ŽU v Žiline bol riešený výskum získavania nízkopotenciálneho tepla zeme pomocou tepelných trubíc, ktoré pracujú bez potreby dodávania elektrickej energie. V prednáške bude uvedené postupy, skúsenosti a dosiahnuté výsledky z riešením uvedenej problematiky.

Další informace: Ing. Martin Luxa, Ph.D.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS