Vzdělávání

Ústav termomechaniky spolupracuje na grantových projektech a vzdělávání diplomantů a doktorantů s řadou univerzit. Řada univerzitních profesorů je zároveň zaměstnanci ústavu a naopak, řada našich výzkumných pracovníků přednáší na univerzitách.

Akreditované doktorské programy

Ústav je držitelem akreditace pro doktorské programy nabízené těmito fakultami:

Další doktorské programy

Pracovníci ÚT dále spolupracují s FEKT VUT Brno (Elektrotechnika), FEL ZČU Plzeň (Elektrotechnika a elektroenergetika), FS ZČU Plzeň (Strojní inženýrství), VŠB-TU Ostrava (Strojní inženýrství, Požární ochrana a průmyslová bezpečnost), FAV ZČU Plzeň (Aplikovaná mechanika) a s Fakultou životního prostředí ČZU. Pracovníci ústavu jsou na těchto školách členy oborových rad doktorských studií a vedou doktorské práce.

Pracovníci ústavu školí také doktorandy z jiných univerzit (včetně zahraničních) v rámci smluv o spolupráci.

Doktorandi v Ústavu termomechaniky

V současnosti je v Ústavu termomechaniky více než 20 studentů v rámci doktorských programů poskytovaných ústavem a dalších přibližně 30 studentů doktorského studia z různých univerzit je vedeno našimi vědeckými pracovníky.

Témata studentských prací

Aktuální témata bakalářských, magisterských a doktorských prací nabízených pracovníky Ústavu termomechaniky naleznete zde.
 

Univerzita Karlova v Praze Vysoké učení technické v Brně Technická univerzita v Liberci České vysoké učení technické v PrazeFooter menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS