Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích 2018

Konference
21. června 2018 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 21. 6. 2018 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.

Cílem workshopu je setkání výzkumných a vývojových pracovníků z akademické i výrobní sféry oboru lopatkových strojů. Uskuteční se za účasti zástupců významných průmyslových podniků (např. Doosan Škoda Power, První brněnská strojírna (PBS), Howden ČKD Compressors Praha, ZVVZ Milevsko), univerzit a odborné veřejnosti, jimž představí nejnovější poznatky v problematice vysokorychlostního proudění v rotačních strojích pro energetický průmysl.

Workshop je pořádán s podporou Strategie AV21, v rámci výzkumného tématu Zvyšování účinnosti tepelných elektráren programu Účinná přeměna a skladování energie.

Kontaktní osoby: Ing. David Šimurda, Ph.D., Ing. Martin Luxa, Ph.D.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS